Prof. Zofia Michalewska na kongresie ASRS – Vancouver (2018)

Podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkowkowego (ASRS), Profesor Michalewska wraz ze specjalistami z całego świata prowadziła kurs dla lekarzy, dotyczący chirurgicznego leczenia chorób siatkówki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Michalewskiej, na temat autologicznego przeszczepu błony granicznej wewnętrznej w przypadku pourazowego otworu w plamce. Wybór leczenia został zainspirowany metodą operacyjną “Odwróconego Płatka”, opracowaną przez Profesora Jerzego Nawrockiego. Ta popularna już w wielu krajach technika, stała się przełomem w leczeniu otworów w plamce i kolejny rok z rzędu, podczas kongresu ASRS, poświęcono jej całą sesję naukową. Międzynarodowi Specjaliści przedstawiali również wyniki leczenia swoich pacjentów, przy użyciu tej metody.

W swoim kolejnym wystąpieniu, w trakcje kongresu ASRS, Profesor Michalewska omawiała wyniki leczenia zapaleń gałki ocznej. Taki stan jest często związany z przedostaniem się bakterii do wnętrza oka, na przykład po operacji zaćmy lub po zastrzykach do oka. W przypadku opóźnienia lub niewłaściwego leczenia możliwa jest nawet utrata widzenia. Dlatego każdy pacjent z pooperacyjnym bólem oka, któremu towarzyszy zaczerwienienie oraz pogorszenie widzenia powinien jak najszybciej zgłosić się do okulisty.

Pani Profesor pokazała, że nawet pacjentów z tak ciężkim stanem da się nie tylko leczyć, ale nawet kontynuować terapie zastrzykami np. w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem.