Krwotok do ciała szklistego

Krwotok do ciała szklistego

CIAŁO SZKLISTE

Krwotok

Krwotok do ciała szklistego może wystąpić jako skutek – między innymi – urazu, w przebiegu cukrzycy, chorób krwi, nadciśnienia oraz odwarstwienia siatkówki. Czasami przyczyna powstania nie jest znana.

W przypadku każdego krwotoku należy wykonać badanie wykluczające odwarstwienie siatkówki, które jest wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

W przypadku wystąpienia krwotoku o innej przyczynie, zabieg wykonuje się po kilku miesiącach, jeżeli wylew nie ma tendencji do wchłaniania się. Krew usuwa się, wykonując zabieg operacyjny o nazwie witrektomia. Witrektomia powinna zostać wykonana w ośrodkach wyspecjalizowanych w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej.

Zobacz:

ZOBACZ stronę naszej kliniki „Jasne Błonia”

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym