Odłączenie tylne ciała szklistego

Odłączenie tylne ciała szklistego

CIAŁO SZKLISTE

Odłączenie tylne

Ciało szkliste to galaretowata substancja przypominająca konsystencją białko jaja kurzego, wypełniająca przestrzeń od siatkówki do soczewki. Utrzymuje gałkę oczną w prawidłowym napięciu, przytwierdzając siatkówkę do podłoża.

Wraz z wiekiem szklistka się kurczy. Może to prowadzić do odłączenia ciała szklistego od siatkówki. W procesie tym kurczące się ciało szkliste może oddziaływać na siatkówkę mechanicznie (pociągać ją), czego skutkiem może być obserwowanie przez pacjenta błysków w polu widzenia. Błyski te są zauważane również w nocy lub po zamknięciu powiek. Mogą one towarzyszyć procesowi odłączania tylnego ciała szklistego, ale mogą być również objawem zapowiadającym powstanie otworu w siatkówce. W większości przypadków ostateczne odłączenie tylne ciała szklistego powoduje powstanie dużego mętu, zwykle w kształcie pierścienia.

Pojawienie się otworu w siatkówce wymaga natychmiastowej laserokoagulacji. Niewykonanie laserokoagulacji brzegów otworu w odpowiednim momencie prowadzi do odwarstwienia siatkówki. Odwarstwienie siatkówki wymaga wykonania zabiegu operacyjnego (szybko), ponieważ w konsekwencji powoduje utratę wzroku.

Pamiętaj!
Jeżeli zaobserwujesz błyski lub męty przed okiem, jak najszybciej zgłoś się do okulisty!

ZOBACZ stronę naszej kliniki „Jasne Błonia”

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS