Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

OKULISTYCZNE

BADANIE

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nosi nazwę tonometrii, a przyrządy do pomiaru to tonometry.

Tonometrię dzielimy na:

1.

Impresyjną

metoda ta obecnie ma charakter historyczny. Przede wszystkim obarczona jest dużym błędem pomiaru. Przy obecnym stanie wiedzy nie powinno się jej stosować.

2.

Aplanacyjną

metoda ta oparta jest na prawie Imberta i Ficka, które mówi, że ciśnienie wewnątrz kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. Prawo to można wykorzystać w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ gałka oczna jest kulą. Badanie wykonuje się za pomocą tonometru Goldmanna. Warunkiem przeprowadzenia badania jest znieczulenie oka za pomocą kropli znieczulających oraz podanie do worka spojówkowego barwnika fluoryzującego. Pacjent musi otworzyć szeroko oczy i wówczas do znieczulonej rogówki przykłada się końcówkę tonometru. Lekarz w lampie szczelinowej ocenia pojawiające się dwa żółte półokręgi (łzy zostają zabarwione podaną fluoresceiną). Następnie specjalnym pokrętłem zwiększa nacisk końcówki tonometru na rogówkę do momentu uzyskania dwóch półkręgów w kształcie litery S. W tym momencie dokonuje odczytu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie może być obarczone dużym błędem u osób ze zniekształconą rogówką, istniejącym obrzękiem rogówki.

3.

Wykonywaną przy pomocy tonometrów bezdotykowych

Tonometry typu „air puff”. Ich zaletą jest to, że nie wymagają dotykania oka, a co za tym idzie — nie wymagają jego znieczulania. Badanie jest całkowicie bezbolesne i polega na komputerowej analizie wielkości odkształcenia fragmentu rogówki po uderzeniu jej strumieniem powietrza. Badany odczuwa to jak dmuchnięcie powietrza w oko. W naszym gabinecie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonujemy za pomocą aparatu TRK-1P firmy Topcon, tonometrem firmy Reichert.

Pachymetria - pomiar grubości rogówki

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry.
W naszym gabinecie każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Jak powinien być przygotowany pacjent

Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, należy jednak uprzedzić pacjenta, że poczuje podmuch w oko i usłyszy dźwięk. Należy też zwrócić uwagę, by przed badaniem badany rozpiął pod szyją koszulę, poluzował krawat oraz nie wstrzymywał oddechu.

Jak wygląda i na czym polega badanie

Podczas badania pacjent wygodnie siedzi z opartą brodą i czołem o ” wsporniki ” urządzenia. W aparacie pojawia się jasny punkt, na który badany powinien patrzeć przez cały czas trwania badania. Następnie osoba badająca prosi pacjenta, aby nie ruszał się i nie mrugał przez kilka sekund, w trakcie których wykonywane są trzy pomiary w każdym oku. Podczas każdego z pomiarów pacjent czuje podmuch powietrza w oko. Badanie jest bezbolesne.

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:

  • nie odsuwać brody i czoła od urządzenia,
  • nie ruszać głową,
  • patrzeć na wskazany punkt,
  • mieć rozpięta pod szyją koszulę i poluzowany krawat,
  • swobodnie oddychać przez nos i nie wstrzymywać oddechu,
  • nie zaciskać powiek,
  • nie otwierać oczu nienaturalnie szeroko.