ANGIO-SOCT

ANGIO-SOCT

3D DRI OCT TRITON UMOŻLIWIA:

  • uzyskanie wysokiej jakości obrazu ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki
  • uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów w warunkach gorszej przezierności ośrodków optycznych, w tym zaćmy lub obecności niesprzyjającej wady refrakcji
  • jednoczasowe obrazowanie obszaru plamki i tarczy nerwu wzrokowego
  • uzyskanie wysokiej jakości przekrojów przedniego odcina oka
  • automatyczne tworzenie map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki
  • wykonanie kolorowego zdjęcia dna oka
  • badanie autofluorescencji
  • wykonanie angiografii bez konieczności podawania fluoresceiny (SS-OCT angiografii)
  • wykonanie angiografii fluoresceinowej
  • wykonanie badań, które mają zastosowanie w diagnostyce jaskry

Zaletą aparatu DRI jest to, że podczas badania pacjent nie widzi linii skanujących, które mogą powodować utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania.

ANGIO-OCT

ANGIOGRAFIA BEZ KONIECZNOŚCI PODAWANIA KONTRASTU

Angiografia NORMA
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – postać wilgotna
Błona nasiatkówkowa
Otwór pełnościenny
Otwór warstwowy