Foto Łódź

Foto Łódź

ŁÓDŹ

Zapraszamy w podróż po wybranych miejscach naszego niezwykłego miasta...

Zapraszamy w podróż po wybranych miejscach Łodzi, MAPA.

ŁÓDŹ

HISTORIA ŁODZI

Pierwsze zachowane wzmianki o wsi Łodzi pochodzą z 1332 roku, ale to rok 1423 okazał się dla niej jednym z najważniejszych — z rąk Władysława Jagiełły otrzymała prawa miejskie. Rozbiory Polski przyniosły ogromne zmiany — miasto zmieniało przynależność, znajdując się w granicach najpierw Prus, później Księstwa Warszawskiego i ostatecznie Królestwa Polskiego, w zaborze rosyjskim. Wówczas zdecydowano, że Łódź to najodpowiedniejsze miejsce dla przemysłu. Wtedy też zaczęli tu przybywać z zagranicy przemysłowcy, którzy wkrótce mieli zmienić miasto w centrum przemysłu włókienniczego. W roku 1827 uruchomiono pierwszą przędzalnię bawełny, wybudowaną przez Krystiana Wendischa. W kolejnym roku przybył do Łodzi z Saksonii Ludwik Geyer. Niedługo później — Traugott Grohmann. W 1854 osiedlił się tu Karol Scheibler, a w roku 1872 rozpoczęła się budowa zespołu fabrycznego Izraela Poznańskiego. Wraz z rozwojem przemysłu wzrastało zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Do miasta zaczęła napływać w poszukiwaniu pracy ludność z całej Europy. Łódź miała być dla nich „ziemią obiecaną”, w której chcieli znaleźć pracę, schronienie, dobrobyt i szczęście dla swoich rodzin. Zamiast tego w szybkim tempie zaczęły powstawać dzielnice strasznej biedy. Ukazał to pisarz, noblista, Władysław Stanisław Reymont w Ziemi Obiecanej, a potem znakomity reżyser Andrzej Wajda w nominowanej (w 1975 roku) do Oscara ekranizacji tej powieści. Lata 1914–1918 to czas okupacji niemieckiej. Wojska niemieckie niszczyły fabryki i konfiskowały surowce, maszyny oraz gotowe wyroby. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale miasto już nigdy nie osiągnęło tempa rozwoju sprzed 1914 roku. W sierpniu 1919 roku powstało województwo łódzkie, ze stolicą w Łodzi. 8 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Łodzi i rozpoczęła się kolejna straszliwa okupacja. W roku 1940 okupanci utworzyli getto dla Żydów (Litzmannstadt Ghetto) — pierwsze na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. Getto zamknięto 30 kwietnia 1940. Po II wojnie światowej, w latach 1945–1948 Łódź pełniła funkcję zastępczej stolicy państwa. Historia spowodowała, że dzisiaj nazywana jest Miastem Czterech Kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Łódź, panorama
Łódź, panorama

Autorzy zdjęć Łodzi — Paweł Augustyniak, Tymoteusz Lekler