AVISO The Ultrasound Platform

AVISO The Ultrasound Platform

BADANIE USG (ULTRASONOGRAFIA)

Jest to badanie za pomocą ultradźwięków, czyli fal dźwiękowych o bardzo wysokiej częstotliwości.

BADANIE USG B

Ultrasonografia w projekcji B (ultrasonografia obrazowa) służy do oceny gałki ocznej i otaczających ją tkanek. Badanie jest szczególnie przydatne w przypadkach nieprzeziernych ośrodków optycznych oka, takich jak zmętniała soczewka czy wylew krwi do komory ciała szklistego, które uniemożliwiają ocenę oka tradycyjnymi metodami okulistycznymi. Jest również zalecane u pacjentów z ocznymi powikłaniami cukrzycy i odwarstwieniem siatkówki ze współtowarzyszącym wylewem krwi do komory ciała szklistego.

ZALETY

Dzięki dokonywanej ocenie stanu siatkówki badanie USG pozwala zakwalifikować pacjenta do pilnego zabiegu operacyjnego lub dalszej obserwacji.
USG jest także podstawowym narzędziem diagnostycznym w przypadku guzów wewnątrz- i zewnątrzgałkowych.

Badanie USG jest bezpiecznym i nieinwazyjnym, niezbędnym uzupełnieniem współczesnego badania okulistycznego.

Badanie USG