SOCT | DRI

SOCT | DRI

OKULISTYCZNE

BADANIE

Definicja badania

Optyczna koherentna tomografia (OCT ang. opical coherence tomography) jest metodą obrazowania działającą na podobnej zasadzie jak ultrasonografia z tą różnicą, że rozchodzeniu i odbiciu na granicy ośrodków zamiast fali dźwiękowej ulega fala elektromagnetyczna. Po raz pierwszy optyczna koherentna tomografia została zastosowana w okulistyce w latach 90 XX wieku przez Huang i wsp. w Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Od tego czasu stała się niezwykle popularnym i użytecznym narzędziem umożliwiającym obrazowanie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka oraz diagnostykę jaskry. Dokładna ocena morfologii poszczególnych warstw siatkówki za pomocą OCT umożliwiła rozpoznanie i monitorowanie takich schorzeń tylnego bieguna oka jak: choroby plamki (m. in. AMD), odwarstwienia siatkówki, dystrofie siatkówki, choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego, ale również zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych (zatoru, zakrzepu).

Wraz z upływem lat i szybkim postępem technologicznym na rynek wchodziły kolejne, wciąż ulepszane wersje urządzeń optycznej koherentnej tomografii: OCT oparte na domenie czasowej (TD-OCT ang. Time domain OCT), OCT Spektralne (SD-OCT ang. Spectral domain-OCT), EDI-OCT (ang. enhanced depta spectra domain-OCT). Najnowszym urządzeniem jest SS-OCT (ang. Swept source OCT, DRI-OCT), dostępne od 2013 roku w naszym gabinecie.

Soct Copernicus HR
Soct copernicus - badanie

Aparat

SS-OCT (ang. Swept source OCT, DRI-OCT, Topcon, Japonia) jest urządzeniem, w którym fizyczna metoda uzyskiwana obrazu jest analogiczna jak w SD-OCT. Dzięki unowocześnionemu źródłu światła aparat daje nam możliwość zajrzenia głębiej w struktury oka i zobrazowanie nie tylko struktur siatkówki, ale również naczyniówki i twardówki.

badanie DRI OCT Atlantis
badanie DRI OCT Atlantis
badanie DRI OCT Atlantis
DRI OCT Atlantis TOPCON

SS-OCT umożliwia ponadto uzyskanie skanów z większą szybkością, rozdzielczością osiową oraz w warunkach gorszej przezierności ośrodków optycznych i obecności niesprzyjającej wady refrakcji. Urządzenie Swept source OCT przydatne jest szczególnie w przypadku diagnostyki i monitorowania chorób, w których zauważono związek z grubością naczyniówki i przepływem krwi w naczyniówce.

Do takich schorzeń zaliczamy między innymi:

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • centralną surowiczą retinopatię (CSR)
  • otwór plamki (MH)
  • znamię naczyniówki

Artykuł zamieszczony w Magazynie Informacyjnym Topcon Polska na temat Swept Source OCT
Prof. dr hab. n. med. Zofii Anny Nawrockiej (wcześniej: Michalewskiej)

Jak powinien być przygotowany pacjent

Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, jednak celem lepszej jakości uzyskiwanego obrazu przed badaniem pacjent poddawany jest mydriazie (poszerzeniu źrenic przy pomocy 1% roztworu Tropicamidu).

Jak wygląda i na czym polega badanie

Podczas badania pacjent wygodnie siedzi z opartą brodą i czołem o “wsporniki” urządzenia. W czasie uzyskiwania najlepszej jakości obrazu w aparacie pojawia się jasny, zielony punkt, na który badany powinien patrzeć przez cały czas trwania badania. Następnie osoba badająca prosi pacjenta, aby nie ruszał się i nie mrugał przez kilka sekund, w trakcie których wykonywane są zdjęcia.

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:

  • nie odsuwać brody i czoła od urządzenia
  • nie ruszać głową
  • patrzeć na wskazany punkt
  • nie mrugać w ciągu kilku sekund kiedy wykonywane są zdjęcia

Badanie wykonywane jest bez okularów korekcyjnych, natomiast nie ma konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych na czas badania.