Badania okulistyczne

Badania okulistyczne

Przeprowadzamy szereg badań prowadzących do ustalenia stanu zdrowia oka.

Badania wad wzroku

Badania widzenia barwnego

Badanie tylnego odcinka oka

SOCT jaskrowe

SOCT | DRI

Badanie przedniego odcinka oka

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pole widzenia

Pole niebiesko – żółte

Pachymetria

Badania ostrości wzroku

HRT III

Kąt przesączania

ANGIO-SOCT

Diagnostyka Suchego Oka

Topografia rogówki