3D DRI OCT Triton

3D DRI OCT Triton

3D DRI OCT TRITON UMOŻLIWIA:

  • uzyskanie wysokiej jakości obrazu ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki
  • uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów w warunkach gorszej przezierności ośrodków optycznych, w tym zaćmy lub obecności niesprzyjającej wady refrakcji
  • jednoczasowe obrazowanie obszaru plamki i tarczy nerwu wzrokowego
  • uzyskanie wysokiej jakości przekrojów przedniego odcinka oka
  • automatyczne tworzenie map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki
  • wykonanie kolorowego zdjęcia dna oka
  • badanie autofluorescencji
  • wykonanie angiografii bez konieczności podawania fluoresceiny (SS-OCT angiografii)
  • wykonanie angiografii fluoresceinowej
  • wykonanie badań, które mają zastosowanie w diagnostyce jaskry

Zaletą aparatu DRI

jest to, że podczas badania pacjent nie widzi linii skanujących, które mogą powodować utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania.

Zdjęcie oka | NORMA
Zdjęcie oka | JASKRA
Otwór warstwowy
Otwór pełnościenny
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ SUCHA
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ WILGOTNA
Błona nasiatkówkowa
Zespół trakcji szklistkowo - plamkowej
Makulopatia w przebiegu dołka rozwojowego

ANGIO-OCT

ANGIOGRAFIA BEZ KONIECZNOŚCI PODAWANIA KONTRASTU

Angiografia NORMA
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – postać wilgotna
Błona nasiatkówkowa
Otwór pełnościenny
Otwór warstwowy

PACHYMETRIA - POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonywany na niektórych aparatach jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Dlatego w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria NORMA
Pachymetria GRUBOŚĆ ROGÓWKI ZMNIEJSZONA

ROZBUDOWANE FUNKCJE JASKROWE

SOCT jaskrowe NORMA
SOCT jaskrowe ZMIANY

POMIAR KĄTA PRZESĄCZANIA

Na aparacie 3D DRI OCT Triton również wykonujemy badanie SOCT dla pomiaru kąta przesączania.