Krótkowzroczność

Krótkowzroczność

WADY

WADY WZROKU

Krótkowzroczność jest zazwyczaj spowodowana zbyt długą gałką oczną. Promienie świetlne wpadające do oka w oku normowzrocznym ogniskowane są na siatkówce, natomiast w oku krótkowzrocznym – przed siatkówką. Osoba krótkowzroczna widzi lepiej przedmioty z bliska niż z daleka.

WYRÓŻNIA SIĘ DWA RODZAJE KRÓTKOWZROCZNOŚCI

  • krótkowzroczność pojawiająca się zazwyczaj w wieku szkolnym, która nie narasta po 20 - 30 roku życia
  • krótkowzroczność postępująca, która pogłębia się w ciągu życia i prowadzi do zmian w siatkówce

Pacjenci – mimo korekcji okularowej czy soczewek kontaktowych – nie mogą uzyskać pełnej ostrości wzroku

W oku z krótkowzrocznością postępującą częściej powstają zmiany zwyrodnieniowe, które mogą w konsekwencji doprowadzić do odwarstwienia siatkówki.

Pamiętaj! W każdym przypadku pojawienia się przed okiem błysków, mętów lub innych nowych zjawisk wzrokowych – zgłoś się na badania kontrolne. Błyski przed okiem mogą być zapowiedzią tworzącego się otworu w siatkówce. Wczesne wykrycie i zastosowanie laserokoagulacji brzegów otworu może Cię uchronić przed odwarstwieniem siatkówki.

NIE MA W PEŁNI SKUTECZNEJ METODY ZAPOBIEGAJĄCEJ POSTĘPOWI KRÓTKOWZROCZNOŚCI

Informacje dla krótkowidzów

  • 1. Jeżeli jedno z rodziców jest krótkowzroczne, wówczas istnieje 30% możliwość, że krótkowzroczność wystąpi u dziecka. Jeżeli oboje rodzice są krótkowzroczni, możliwość tej wady u dziecka wynosi 50%.
  • 2. Krótkowzroczność jest prawdopodobnie wynikiem współdziałania tak zwanego czynnika genetycznego i środowiskowego (nieodpowiednia diety, zbyt długie przebywanie przed monitorem komputera).
  • 3. Krótkowzroczność przede wszystkim ujawnia się w wieku szkolnym.