HFA II 745i Humphrey Systems

HFA II 745i Humphrey Systems

BADANIE

W naszym gabinecie wykonujemy badanie pola widzenia metodą statyczną. Inne używane określenia badania statycznego pola widzenia to: perymetria komputerowa, komputerowe badanie pola widzenia. W badaniu statycznym bodziec jest nieruchomy, natomiast zmienia się jego natężenie. Mierzymy najsłabszy bodziec świetlny, który pacjent widzi.

WSKAZANIA DO BADANIA POLA WIDZENIA METODĄ STATYCZNĄ

  • bóle głowy
  • jaskra
  • nieprawidłowa budowa tarczy nerwu wzrokowego
  • okresowo występujące zaburzenia widzenia
  • obniżona ostrość wzroku bez uzasadnionej przyczyny w badaniu podstawowym
  • wskazania neurologiczne
  • nieprawidłowy obraz dna oka

PRZYKŁADOWE WYNIKI BADANIA

Pole niebiesko-żółte
Pole widzenia