Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

CUKRZYCA

Retinopatia cukrzycowa dzieli się na dwa typy:

  • retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna
  • retinopatia cukrzycowa proliferacyjna

Skutkiem trwania (przede wszystkim nieuregulowanej) cukrzycy są zmiany w składzie krwi oraz w naczyniach. Naczynia tracą elastyczność, ulegają zniekształceniu, zmniejsza się zdolność do transportu tlenu przez erytrocyty krwi. Zwiększa się lepkość krwi, co sprzyja powstawaniu zakrzepów. Ukrwienie siatkówki na skutek tych zmian ulega pogorszeniu. Dochodzi do powstania przesięków, obrzęku, nowotworzenia się naczyń krwionośnych i w końcowym etapie – rozplemu tkanki łącznej, trakcyjnego odwarstwienia siatkówki, jaskry wtórnej i ślepoty.

Taki jest przebieg zmian na dnie oka przy nieuregulowanej cukrzycy i braku opieki okulistycznej.

Najważniejsze w przypadku cukrzycy jest odpowiednie postępowanie:

  • Uregulowanie cukrzycy i takich chorób współistniejących, jak: nadciśnienie,choroby nerek itp.
  • Pacjent zawsze musi wiedzieć, jaki ma poziom hemoglobiny HBA1C. Poziom ten powinien wynosić mniej niż 7.
  • W początkowej fazie cukrzycy chory powinien być kontrolowany okulistycznie 1 raz w roku. Pamiętaj ! Zmiany mogą być bardzo zaawansowane i grozić tragedią, mimo że ostrość wzroku jest jeszcze prawidłowa i pacjent nie zauważa żadnego dyskomfortu w widzeniu. Dopiero badanie okulistyczne może wykazać konieczność natychmiastowego leczenia.
  • W przypadku cukrzycy przedproliferacyjnej kontrole okulistyczne powinny być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, co 3 – 6 miesięcy.

Leczenie:

Laserokoagulacja – ma na celu zahamowanie postępu zmian cukrzycowych i za-chowanie dotychczasowego widzenia.
W zaawansowanych stadiach cukrzycy – witrektomia. Zabieg ten może być wykonywany tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach przez doświadczonego chirurga szklistkowo-siatkówkowego.

Zabieg wykonuje się z podaniem (lub bez podania) oleju silikonowego do oka, w zależności od stopnia zaawansowania zmian. Lecznie operacyjne.

Pamiętaj ! Pacjent z podanym olejem silikonowym powinien spać na brzuchu; bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego, które w oczach z olejem silikonowym może wykazywać tendencje do podwyższonego. Jeżeli podczas badania lekarz okulista stwierdzi, że olej silikonowy przedostał się do komory przedniej oka i ma kontakt z rogówką, musi zostać natychmiast usunięty (w wyniku kontaktu rogówki z olejem silikonowym dochodzi do powstania bielma rogówki).

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS

Zabiegi

Zabiegi operacyjne zaćmy wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o.

Łódź, ul. Rojna 90