Pentacam HR OCULUS

Pentacam HR OCULUS

NOWOCZESNE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

Pantacam HR wykorzystuje obrotową kamerę  Scheimpfluga. Pozwala na uzyskanie informacji o strukturach oka w obrębie przedniego odcinka (to znaczy od przedniej powierzchni rogówki do tylnej torebki soczewki) na podstawie serii pomiarów, tworzących potem obraz trójwymiarowy.

Oprócz informacji o przedniej i tylnej powierzchni rogówki możliwe jest: dokładne określenie jej grubości zarówno w centrum, jak i w częściach obwodowych (to tak zwana pachymetria), zmierzenie szerokości kąta przesączania (szczególnie istotny u pacjentów z jaskrą), a także ujawnienie stopnia zmętnienia soczewki.

OPROGRAMOWANIE APARATU (tak zwany system cyfrowego śledzenia) POZWALA WYELIMINOWAĆ BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z RUCHU GAŁKI OCZNEJ BADANEGO PACJENTA.

Badanie jest bardzo krótkie i zupełnie bezbolesne. Wykonywane jest przed operacją zaćmy i w przypadku refrakcyjnej wymiany soczewek oraz wszczepiania soczewek torycznych.

KOMPUTEROWA TOPOGRAFIA ROGÓWKI

Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, przydatne do określenia najistotniejszych właściwości rogówki determinujących jej funkcję optyczną. Pozwala na określenie takich parametrów rogówki, jak: kształt, krzywizna oraz moc optyczna. W badaniu tym (opartym na metodzie keratoskopu Placido) źródło światła rzutuje na powierzchnię rogówki wiele koncentrycznych pierścieni, wychwytywanych przez specjalną kamerę i poddawanych obróbce. Komputerowa analiza wyświetla dane w postaci kolorowych map oraz wartości liczbowych. Każdy kolor na mapie odpowiada danemu zakresowi mocy optycznej (w dioptriach).

BADANIE TOPOGRAFICZNE

Wykrywa nieregularny astygmatyzm u pacjentów, szczególnie u osób z wczesnym stożkiem rogówki przed wystąpieniem objawów klinicznych. Ponadto ma duże znaczenie w ocenie pacjentów przed zabiegami chirurgii refrakcyjnej i po nich oraz przed przeszczepami rogówki i po nich.  Pomaga dopasować twarde soczewki kontaktowe. Ma także zastosowanie u pacjentów z takimi schorzeniami przedniego odcinka oka, jak: zmiany pozapalne, pourazowe i zwyrodnieniowe.

OCULUS Pentacam BADANIE 1
OCULUS Pentacam BADANIE 2