Zakrzep żyły środkowej siatkówki

Zakrzep żyły środkowej siatkówki

ZAKRZEP

Żyły

Żyła zostaje zablokowana przez skrzep w wyniku czego dochodzi do niedotlenienia siatkówki, wylewów i pogorszenia widzenia. Czynnikami sprzyjającymi powstaniu zakrzepu są między innymi – podwyższony poziom cholesterolu we krwi, nieuregulowane ciśnienie ogólne krwi, zaburzenia hormonalne, zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, jaskra otwartego kąta. Tylko w 15% przypadków dochodzi do całkowitego zamknięcia pnia żyły środkowej siatkówki.

Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki może mieć charakter:

  • niedokrwienny - ostrość wzroku obniża się do widzenia ruchów ręki przed okiem. Rokowanie jest niepomyślne z powodu powstania obrzęku plamki żółtej (części siatkówki odpowiedzialnej za najlepsze widzenie) oraz jaskry.
  • nie niedokrwienny - stanowi łagodną formę zakrzepu.

Pamiętaj ! Najważniejsze jest ustalenie przyczyny powstania zakrzepu. W tym celu należy zdiagnozować pacjenta internistycznie i wykonać szereg badań laboratoryjnych. Raz utracona w wyniku zakrzepu ostrość widzenia najczęściej nie poprawia się.

Bardzo ważne jest zapobieganie powstawaniu powikłań!

Aby uniknąć powikłań w postaci nowotwórstwa naczyń i w konsekwencji – jaskry, należy wykonać badanie o nazwie fluoroangiografia, dzięki któremu możemy ustalić wskazania do leczenia laserem.
W niektórych przypadkach zakrzepu stosowane są iniekcje do ciała szklistego (Avastin lub Lucentis), bądź wykonywany jest zabieg operacyjny (witrektomia). Zabieg ten przynieść może efekt pozytywny tylko w przypadku bardzo wczesnej interwencji.

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

ZOBACZ stronę naszej kliniki „Jasne Błonia”

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS