Cukrzyca i wzrok

Cukrzyca i wzrok

Cukrzyca i wzrok

CUKRZYCA

CUKRZYCOWA CHOROBA OCZU

Są to zmiany w narządzie wzroku spowodowane podwyższonym stężeniem glukozy we krwi.

Wczesne zmiany cukrzycowe nie wpływają na pogorszenie ostrości wzroku i mogą nie dawać żadnych objawów, dlatego tylko badanie przeprowadzone przez okulistę  pozwala na ich wykrycie na tyle wcześnie, aby zapobiec poważnym powikłaniom prowadzącym do utraty wzroku.

Regularne zgłaszanie się na badanie okulistyczne osób chorujących na cukrzycę ma ogromne znaczenie dla zapobiegania zaawansowanym zmianom w cukrzycowej chorobie oczu i ochronie przed utratą widzenia. Schemat wizyt kontrolnych określany jest przez specjalistę na podstawie stopnia zaawansowania choroby.

POWIKŁANIA CUKRZYCY MOGĄ DOTYCZYĆ KAŻDEJ STRUKTURY W NARZĄDZIE WZROKU

1. PRZEJŚCIOWE ZMIANY REFRAKCJI

U pacjentów chorujących na cukrzycę może dochodzić do przejściowych zmian w wadzie refrakcji związanych z dużymi wahaniami poziomu cukru.

Cukrzyca i wzrok

 Przy wysokich poziomach cukru we krwi  pacjent zaczyna gorzej widzieć z daleka.

Cukrzyca i wzrok

 Przy nagłych spadkach glikemii pogarsza się widzenie przedmiotów położonych blisko.

2. ZABURZENIA BRZEGÓW POWIEK

Cukrzyca predysponuje do występowania zaburzeń brzegów powiek, w tym najczęściej do przewlekłego zapalenia brzegów powiek oraz nawracających gradówek i jęczmieni. Prawidłowe rozpoznanie zmian na brzegach powiek pozwala zastosować profilaktykę, która jest niezwykle prosta i polega na regularnej pielęgnacji brzegów powiek przy pomocy ciepłych okładów oraz specjalnych preparatów dostępnych w postaci jednorazowych chusteczek lub płynu aplikowanego przy pomocy patyczka.

Cukrzyca i wzrok
Cukrzyca i wzrok

3. ZABURZENIA POWIERZCHNI OKA

U diabetyków, w wyniku uszkodzenia unerwienia rogówki, dochodzi do zaburzeń produkcji filmu łzowego, który zapewnia prawidłowe nawilżanie powierzchni oka.

Zaburzenia filmu łzowego prowadzą do wystąpienia takich objawów jak: pieczenie, swędzenie, zaczerwienie oka, uczucie piasku pod powiekami, a w szczególnych przypadkach do poważnych uszkodzeń rogówki, które zagrażają widzeniu.

Lekarz okulista dzięki badaniu w lampie szczelinowej, sprawdzeniu czucia rogówkowego oraz poziomu wydzielania łez, określa stopień zaburzeń powierzchni oka. Jeśli badanie wykazuje zmiany, należy zastosować leczenie, którym najczęściej są odpowiednio dobrane krople nawilżające, tzw. sztuczne łzy.

Cukrzyca i wzrok

4. SOCZEWKA

U pacjentów chorujących na cukrzycę mogą pojawić się zmętnienia w soczewce określane jako zaćma. U osób młodych zmiany te mają charakter okrągłych, białych zmętnień określanych mianem „zaćmy płatków śniegu”. W przypadku ludzi starszych szybciej pojawia się zaćma związana z wiekiem. Po wykonaniu badania pacjent, u którego rozpoznano zaćmę może zostać poddany operacji, polegającej na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej.

Cukrzyca i wzrok
Cukrzyca i wzrok

5. RETINOPATIA

Retinopatia cukrzycowa to patologiczne zmiany w siatkówce. Aby dokładnie określić stopień zaawansowania zmian, okulista musi rozszerzyć źrenicę przy pomocy kropli, które na kilka godzin pogarszają widzenie.

W przypadku gdy na dnie oka widoczne są patologiczne zmiany takie jak: mikroaneuryzmaty, wysięki miękkie, krwotoczki czy nieprawidłowe naczynia krwionośne lekarz, zaleca pogłębienie diagnostyki i wykonanie badania angiografii fluoresceinowej, badania SSOCT lub angio-SSOCT, które łączy w sobie oba te badania.

Po wykonaniu powyższych badań wskazywany jest stopień zaawansowania zmian (retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna, proliferacyjna) oraz określane są wskazania do wykonania laseroterapii siatkówki.

Cukrzyca i wzrok

1. Retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna, obraz AF

Cukrzyca i wzrok

2. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, obraz AF

6. CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI

Zmiany cukrzycowe zachodzące w centralnej części siatkówki określamy mianem cukrzycowego obrzęku plamki, a ich konsekwencją jest pogorszenie ostrości wzroku. Diagnostyka tego schorzenia opiera się przede wszystkim na badaniu SSOCT.

Cukrzyca i wzrok

Cukrzycowy obrzęk plamki, obraz SSOCT

Okulista, po rozpoznaniu cukrzycowego obrzęku plamki, może zaproponować pacjentowi kilka możliwych sposobów leczenia:

Cukrzyca i wzrok

1. Podawanie zastrzyków do wnętrza gałki ocznej.

Cukrzyca i wzrok

 2. Zabieg operacyjny witrektomii (również z zastosowaniem pionierskiej techniki podania zastrzyku pod siatkówkę).

AUTORKA ARTYKUŁU

dr n. med.
Karolina Dulczewska-Cichecka

FOTOGRAFIE OPERACJI I BADAŃ

Okulistyka NAWROCCY

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Aleksandra Kasjańska
kassa@kassa.pl