Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze

Prowadzimy także leczenie nieinwazyjne, leczenie zachowawcze, które ma na celu naprawę uszkodzeń oka lub leczenie występujących w nim chorób metodami nieoperacyjnymi

Zapalenia spojówek

Zapalenia rogówki

Ektazje rogówki

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Wady wzroku

Zespół suchego oka

Zapalenie brzegów powiek

Jęczmień

Gradówka

Nużeniec

Dystrofie siatkówki

Centralna surowicza chorioretinopatia

Zapalenia błony naczyniowej

Zapalenia nerwu wzrokowego

Zapalenia siatkówki i naczyniówki

Zespoły białoplamkowe

Retinopatia hydrochlorchinowa