Dołek rozwojowy

Dołek rozwojowy

DOŁEK ROZWOJOWY

LECZENIE OPERACYJNE - WITREKTOMIA

Dołek rozwojowy (optic pit) jest wadą wrodzoną nerwu wzrokowego. Patogeneza zmian chorobowych w dołku rozwojowym ze względu na rzadkość występowania tego schorzenia nie jest do końca wyjaśniona. Wydaje się, że przyczyną zmian chorobowych jest wnikanie płynu (jego pochodzenie jest nieznane) przez dołek rozwojowy do siatkówki w okolicy plamkowej.

Prowadzi to u części chorych do odwarstwienia siatkówki (ograniczonego do obszaru plamki) zwanego makulopatią. Leczenie makulopatii w przebiegu dołka rozwojowego tarczy nerwu nie jest jednoznacznie ustalone.

W literaturze przedmiotu opisywano sukcesy lecznicze po zastosowaniu laseroterapii lub wstrzyknięciu do oka gazu. Metaanaliza wielu dostępnych danych sugeruje, że najlepsze wyniki można uzyskać za pomocą witrektomii. Jednak wciąż nie wiadomo, które elementy operacji odgrywają największą rolę.

Zobacz film: Optic pit maculopathy diagnosis with spectral OCT and its implications for treatment.

W naszej klinice stosujemy witrektomię

Odłączamy błonę graniczną tylną ciała szklistego, wypreparowując ją tak, aby móc odwrócić ją i położyć na powierzchni dołka rozwojowego. Następnie wykonujemy laserokoagulację siatkówki skroniowo od tarczy nerwu wzrokowego. Zabieg kończy wypełnienie oka powietrzem, w czasie którego staramy się położyć błonę graniczną tylną na powierzchni dołka rozwojowego. Wyleczenie siatkówki zwykle następuje po wielu miesiącach, czasem trwa prawie rok.  Nasze wyniki przedstawialiśmy na Zjazdach EVRS i ASRS.

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS

ZOBACZ więcej o tarczy nerwu wzrokowego

Zabiegi

Zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o.

Łódź, ul. Rojna 90