Topografia rogówki

Topografia rogówki

OKULISTYCZNE

BADANIE

Komputerowa topografia rogówki

Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, przydatne do określenia najistotniejszych właściwości rogówki determinujących jej funkcję optyczną. Pozwala na określenie takich parametrów rogówki, jak: kształt, krzywizna oraz moc optyczna. W badaniu tym (opartym na metodzie keratoskopu Placido) źródło światła rzutuje na powierzchnię rogówki wiele koncentrycznych pierścieni, wychwytywanych przez specjalną kamerę i poddawanych obróbce. Komputerowa analiza wyświetla dane w postaci kolorowych map oraz wartości liczbowych. Każdy kolor na mapie odpowiada danemu zakresowi mocy optycznej (w dioptriach).