Topografia rogówki

Topografia rogówki

OKULISTYCZNE

BADANIE

KOMPUTEROWA TOPOGRAFIA ROGÓWKI

Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, przydatne do określenia najistotniejszych właściwości rogówki determinujących jej funkcję optyczną. Pozwala na określenie takich parametrów rogówki, jak: kształt, krzywizna oraz moc optyczna. W badaniu tym (opartym na metodzie keratoskopu Placido) źródło światła rzutuje na powierzchnię rogówki wiele koncentrycznych pierścieni, wychwytywanych przez specjalną kamerę i poddawanych obróbce. Komputerowa analiza wyświetla dane w postaci kolorowych map oraz wartości liczbowych. Każdy kolor na mapie odpowiada danemu zakresowi mocy optycznej (w dioptriach).

BADANIE TOPOGRAFICZNE

Wykrywa nieregularny astygmatyzm u pacjentów, szczególnie u osób z wczesnym stożkiem rogówki przed wystąpieniem objawów klinicznych. Ponadto ma duże znaczenie w ocenie pacjentów przed zabiegami chirurgii refrakcyjnej i po nich oraz przed przeszczepami rogówki i po nich.  Pomaga dopasować twarde soczewki kontaktowe. Ma także zastosowanie u pacjentów z takimi schorzeniami przedniego odcinka oka, jak: zmiany pozapalne, pourazowe i zwyrodnieniowe.

OCULUS Pentacam BADANIE 1
OCULUS Pentacam BADANIE 2