Astygmatyzm

Astygmatyzm

WADY WZROKU

ASTYGMATYZM

Astygmatyzm (niezborność, astigmatismus) to wada wzroku, w której równoległe promienie wpadające do oka ogniskowane są w dwóch różnych punktach przed lub za siatkówką.

Astygmatyzm, nawet dużego stopnia, u dzieci może być wyrównany podczas pierwszej wizyty, natomiast u dorosłych powinien być wyrównywany stopniowo. Jeżeli astygmatyzm dużego stopnia nie jest korygowany przed 3 rokiem życia może wystąpić niedowidzenie.

OBJAWY ASTYGMATYZMU

  • gorsze widzenie do bliży i dali
  • mrużenie oczu
  • bóle głowy

RODZAJE ASTYGMATYZMU

  • astygmatyzm regularny (uwarunkowany genetycznie)
  • astygmatyzm nieregularny (występujący po urazach, stanach zapalnych, przeszczepach rogówki, powikłanej chirurgii refrakcyjnej)

PODZIAŁ ASTYGMATYZMU REGULARNEGO

  • astygmatyzm krótkowzroczny
  • astygmatyzm nadwzroczny
  • astygmatyzm złożony krótkowzroczny
  • astygmatyzm złożony nadwzroczny
  • astygmatyzm mieszany

Pamiętaj !  Jeżeli astygmatyzm pojawia się u osoby dorosłej, może to być pierwszym objawem stożka rogówki.

Postępowanie w wadach wzroku

Korekcja okularowa

Soczewki kontaktowe

Chirurgia refrakcyjna