Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Zwyrodnienie

Siatkówka

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), to choroba uwarunkowana genetycznie. W 40% są to przypadki bez wywiadu rodzinnego. Retinitis pigmentosa może dotyczyć tylko oczu, ale może też być składową pewnych zespołów chorobowych (Zespół Ushera).

U pacjentów najpierw pojawia się ślepota zmierzchowa, po raz pierwszy zazwyczaj po 20 roku życia. Pole widzenia ulega z czasem koncentrycznemu zawężeniu i ostatecznie dochodzi do utraty widzenia centralnego.

Czasami zmianom tym towarzyszą inne choroby oczu:

  • zaćma podtorebkowa tylna
  • jaskra otwartego kąta
  • zwyrodnienie torbielowate plamki

Brak skutecznego leczenia.

Czynniki szczególnie szkodliwe to:

  • palenie papierosów
  • przebywanie w towarzystwie palaczy
  • promieniowanie słoneczne – należy nosić okulary przeciwsłoneczne.

Całkowita centralna ślepota występuje bardzo rzadko. Obecnie na szeroką skalę zakrojone są badania nad leczeniem zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, dlatego musimy być pełni nadziei, że niebawem naukowcy znajdą skuteczną metodę leczenia tej choroby.