Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

AMD

Zwyrodnienie części centralnej siatkówki związane z wiekiem

Mechanizm powstawania zmian nie jest całkowicie znany. Choroba występuje głównie u osób po 60. roku życia, częściej u kobiet.

Leczenie

Trzeba być bardzo czujnym i w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak wilgotnej postaci AMD, należy szybko wkroczyć z leczeniem, które polega na doszklistkowym podawaniu leków.

Lek podawany jest w warunkach szpitalnych, na sali operacyjnej.

Leki, które podaje się przy leczeniu wysiękowej postaci AMD:

  • Lucentis® (ranibizumab) lub Avastin® (bewacizumab), które podaje się do oka w formie zastrzyku, hamują działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF).
  • Eyelea® to forma receptora wyłapującego cząstki VEGF krążące w krwiobiegu i tworzącego nieaktywny chemicznie kompleks. Podaje się go w postaci iniekcji do ciała szklistego. Jego zaletą jest fakt, że działa znacznie dłużej niż wymienione wyżej, a zatem może być podawany rzadziej.
  • Ozurdex® umieszcza się w ciele szklistym w postaci implantu w warunkach sterylnej sali operacyjnej. Jego składnikiem jest deksametazon o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Zaletą leku jest długi czas działania – aż 6 miesięcy.
  • Beovu® zawiera substancję czynną brolucizumab. Podawany jest w formie zastrzyku do oka w leczeniu neowaskularnej wysiękowej postaci AMD u dorosłych. Lek może spowalniać postęp choroby, utrzymać, a nawet poprawić widzenie.

UWAGA!

Wszystkie wymienione leki powinny być podawane w warunkach sali operacyjnej w ośrodkach, w których pracują chirurdzy szklistkowo-siatkówkowi. Tylko wtedy można pacjentowi zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, gdyby doszło do powikłań.

TEST AMSLERA

Test Amselra jest powszechnie wykorzystywany w diagnostyce schorzeń plamki żółtej, szczególnie w przypadku podejrzenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).