Jaskra

Jaskra

Nie lekceważ JASKRY!

To podstępna choroba, która zaczyna się bezobjawowo. Może prowadzić do nieodwracalnej utraty widzenia. Wczesne wykrycie i leczenie pozwala uratować wzrok. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka?.

Uwaga !

Jak podają statystyki, jaskra to na świecie problem około 70 milionów osób. W Polsce dotyka około 800 tysięcy. Leczy się około dziesięciu procent. Nieleczona jaskra prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego i w konsekwencji do całkowitej utraty widzenia.

 

Wczesne wykrycie i leczenie jaskry może uratować Twój wzrok!

Pod nazwą „jaskra” kryje się grupa chorób, w postępujący sposób wiodących do zaniku tarczy nerwu wzrokowego. To w konsekwencji daje ubytki w polu widzenia, powoduje pogarszanie ostrości wzroku, a nawet jego utratę.

CZYNNIKI RYZYKA JASKRY:

 • Przede wszystkim jest nim podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
 • Granice tak zwanego zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego ustala się indywidualnie dla każdego. W przypadku młodych, zdrowych ludzi niemających predyspozycji do jaskry i obciążenia genetycznego granice te są znacznie wyższe. U osób genetycznie obciążonych jaskrą, ludzi w starszym wieku i obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi jest inaczej.
 • Kiedyś ciśnienie na poziomie 21 mmHg uznawano za graniczne i wszystkie wartości powyżej tej normy traktowano jako jednoznaczny objaw jaskry. Obecnie dzięki pojawieniu się bardzo wysokiej klasy aparatury, wiemy, że dla pewnej grupy osób są to wartości prawidłowe i nie wymagają leczenia.
 • Pamiętaj ! Jaskry nie rozpoznaje się jedynie na podstawie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 • O tym, jaka wartość jest dla danej osoby bezpieczna, może orzec tylko lekarz, który wykonał również szereg innych badań, takich jak: pole widzenia , pole niebiesko-żółte, HRT, pomiar kąta przesączania, SOCT jaskrowe, pachymetria (badanie grubości rogówki), pomiar elastyczności rogówki, krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego.

POZOSTAŁE CZYNNIKI RYZYKA JASKRY:

 • wiek powyżej 40 lat
 • obciążenie rodzinne
 • migrenowe bóle głowy
 • niskie ciśnienie ogólne
 • zimne dłonie i stopy
 • wysoka krótkowzroczność lub nadwzroczność

WYRÓŻNIAMY DWA TYPY JASKRY

 • jaskrę pierwotną
 • jaskrę wtórną

JASKRA PIERWOTNA

 • wrodzona
 • dziecięca
 • młodzieńcza
 • otwartego kąta z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym
 • otwartego kata z niskim ciśnieniem wewnątrzgałkowym

JASKRA WTÓRNA

Może pojawić się w efekcie urazu, stanu zapalnego oka, zespołu rzekomego złuszczania torebki soczewki (PEX), w jaskrze barwnikowej, w przypadku zaćmy przejrzałej, podczas wylewu krwi do oka, w wytrzeszczu endokrynnym, na skutek zwichnięcia soczewki do komory przedniej, na skutek nowotwórstwa naczyń w obrębie kąta przesączania, po zakrzepie żyły środkowej siatkówki, w cukrzycy w wyniku stosowania leków sterydowych, w przypadku guzów wewnątrzgałkowych.

Leczenie powinno doprowadzić ciśnienie wewnątrzgałkowe do wartości, przy których nie ma postępu choroby. Pacjent musi być zdyscyplinowany i całkowicie podporządkowany zaleceniom okulisty.

LECZENIE

Farmakologiczne z zastosowaniem kropli do oczu lub leczenie operacyjne, zabiegi laserowe: SLT, irydektomia.

Na efekty leczenia ogromny wpływ ma ogólny stan zdrowia pacjenta.