Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego

Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego

DOŁEK

Dołek rozwojowy

Dołek rozwojowy to wrodzona anomalia powstająca na skutek niecałkowitego zamknięcia się szczeliny pierwotnego pęcherzyka płodowego. Występuje bardzo rzadko i zazwyczaj dotyczy jednego oka.

Na dnie oka widać większą niż prawidłowej wielkości tarczę nerwu wzrokowego. W skroniowej lub centralnej części tarczy nerwu wzrokowego występuje owalne lub okrągłe zagłębienie, któremu mogą towarzyszyć ubytki w polu widzenia.

UWAGA!

Czasami obraz dołka rozwojowego może imitować zmiany jaskrowe.

Zdarza się, że dołek rozwojowy przebiega bezobjawowo. Jeśli zostanie ujawniony, wówczas pacjent powinien być poddany okresowej kontroli okulistycznej. U około 50% pacjentów z dołkiem rozwojowym w wieku około 30 lat może dojść do powstania powikłania w postaci wysiękowego odwarstwienia plamki żółtej. Czasami przez dołek podcieka płyn, który – gromadząc się w przestrzeni podsiatkówkowej – ulega samoistnej resorpcji. Stan ten może się jednak powtarzać, powodując stopniowe uszkodzenie siatkówki i w konsekwencji obniżenie ostrości wzroku. Jeżeli płyn nie ma tendencji do wchłaniania się, istnieje wskazanie do wykonania operacji (witrektomia połączona z laserokoagulacją siatkówki wzdłuż skroniowej części tarczy nerwu wzrokowego).

Zobacz również

Managing Optic Pit.
KnowYour Stuff!

Optic pit maculopathy diagnosis with
spectral OCT and its implications for treatment.