Pachymetria

Pachymetria

OKULISTYCZNE

BADANIE

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry. W naszym gabinecie każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Pachymetria - pomiar grubości rogówki

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria NORMA
Pachymetria GRUBOŚĆ ROGÓWKI ZMNIEJSZONA