Heidelberg Retinal Tomograph – HRT III

Heidelberg Retinal Tomograph – HRT III

HRT III

Jest to badanie pozwalające na analizę poszczególnych struktur gałki ocznej – dna oka (tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej) oraz rogówki. Szczególnie użyteczne jest w diagnostyce schorzeń nerwu wzrokowego, przede wszystkim – jaskry.

DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE JASKRY

Obrazy uzyskane w HRT III pozwalają na określenie wymiaru tarczy nerwu wzrokowego i grubości pierścienia nerwowo–siatkówkowego. Możliwe jest również określenie, czy dany kształt tarczy nerwu wzrokowego wynika z początkowych zmian jaskrowych czy jest jedynie jedną z wielu wrodzonych anomalii tarczy nerwu wzrokowego. Niektóre z tych anomalii predysponują do pojawienia się jaskry w przyszłości, nie są jednak równoznaczne z jej rozpoznaniem.

Posiadanie obrazu tarczy nerwu wzrokowego w swojej dokumentacji jest dobrą alternatywą dla lekarzy niemających możliwości wykonania zdjęcia tarczy nerwu wzrokowego i pozwala na obiektywną ocenę dynamiki zachodzących zmian. Jest to również metoda umożliwiająca lekarzowi prowadzącemu utwierdzenie się w przekonaniu, że w danym przypadku nie można mówić o progresji zmian. Istotne znaczenie w diagnostyce jaskry ma porównanie zmian anatomicznych w obrębie tarczy ze zmianami czynnościowymi otrzymanymi w badaniu pola widzenia.

HRT III badanie 1
HRT III badanie 2

BADANIE ROGÓWKI

Badanie rogówki umożliwia diagnostykę nie tylko schorzeń bakteryjnych, wirusowych czy alergicznych rogówki, ale również jaskrowego obrzęku śródbłonka rogówki. Innym zastosowaniem tego badania jest ocena stanu rogówki po przeszczepach, po zabiegach takich jak LASIK i LASEK oraz przebiegu gojenia się ran rogówki po wypadkach. Istotna jest również możliwość zastosowania tego badania w takich schorzeniach jak: dystrofia Fuchsa oraz w chorobach pasożytniczych (Acanthamoeboza). Obrazy uzyskane za pomocą opcji rogówkowej HRT III pokrywają się z wynikami badań histologicznych badanych in vitro. Jest to pierwsza w swoim rodzaju możliwość zbadania przedniego odcinka gałki ocznej in vitro, a do tego jeszcze w trójwymiarze. Również przydatna może okazać się funkcja zliczania komórek.

 

Acanthamoeba BADANIE 1
Acanthamoeba BADANIE 2
Acanthamoeba BADANIE 3
Acanthamoeba RYSUNEK