Zaćma

Zaćma

Zaćma

Zaćma

Zaćma = zmętnienie soczewki = cataracta

Zaćma wrodzona

objawia się u dziecka występowaniem białej źrenicy
(uszkodzenia w czasie życia płodowego)

  • zakażenie wirusem różyczki
  • zakażenie wirusem świnki
  • zakażenie wirusem ospy
  • zakażenie Toxoplasma gondi

Zaćma nabyta

  • jako proces starzenia się organizmu
  • w przebiegu chorób ogólnych (cukrzyca, miotonia, tężyczka)
  • jako powikłanie chorób oczu (w przebiegu zapalenia błony naczyniowej, zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, jaskry, po operacjach wewnątrzgałkowych – na przykład po leczeniu otworu w plamce czy po operacjach z podaniem oleju silikonowego)
  • jako skutek urazu (zaćma pourazowa)
  • jako skutek podawania niektórych leków, na przykład sterydów ogólnie (zaćma toksyczna)

Dotychczasowe badania wykazały, że osoby starsze z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą mogą być dotknięte większym ryzykiem śmierci niż ich rówieśnicy z prawidłowym widzeniem – a operacja zaćmy może zmniejszyć to ryzyko.

Nowe badanie w Australii potwierdziło ten fakt poprzez porównanie osób w wieku powyżej 49 lat z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą, które przeszły operację zaćmy oraz osób w podobnym wieku, które miały ten sam typ zaburzeń, ale nie miały operacji. Analiza wykazała, że ryzyko śmierci jest o 40 procent mniejsze u tych, którzy przeszli operację.

Analizę oparto na danych zgromadzonych w badaniu Blue Mountains Eye Study, w którym badano wzrok i typowe choroby występujące u osób starszych w Australii. Brano pod uwagę zarówno wiek i płeć jak i szereg czynników ryzyka śmierci, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, palenie papierosów, choroby serca oraz wskaźnik masy ciała (BMI).

Związek pomiędzy korektą problemów ze wzrokiem wywołanych zaćmą a zmniejszeniem ryzyka śmiertelności nie jest jeszcze zrozumiały. Wśród potencjalnych czynników wymienia się: poprawę samopoczucia fizycznego i emocjonalnego, optymizm i zwiększoną pewność związaną z niezależnym życiem po poprawie wzroku.

Zaćma to choroba polegająca na postępującym mętnieniu soczewki oka i jest główną przyczyną uleczalnych problemów ze wzrokiem, które dotkną ponad połowę z nas przed skończeniem 80 roku życia.

Podczas operacji zaćmy mętna soczewka jest usuwana i zastępowana sztuczną. Zabieg powinno się rozważyć i omówić z okulistą w sytuacji gdy wykonywanie codziennych czynności staje się trudne.

ŹRÓDŁO: www.aao.org

Leczenie

Wymagane jest leczenie operacyjne.

Zobacz:

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS