Badania wad wzroku

Badania wad wzroku

OKULISTYCZNE

BADANIE

Autorefraktometr

Aparat pozwala na szybkie wykonanie badania określającego wadę wzroku. Wynik przedstawiony jest w formie wydruku.

Badania wad wzroku w naszym gabinecie