Otwór w plamce

Otwór w plamce

OTWORÓW W PLAMCE

LECZENIE OPERACYJNE - WITREKTOMIA

Prof. Nawrocki jako pierwszy okulista w Polsce rozpoczął wykonywanie witrektomii w leczeniu otworów w plamce już w roku 1995. Rozwój technik operacyjnych witrektomii pozwolił na zastosowanie barwników w 2002 roku, co poprawiło uzyskiwane wyniki operacyjne. W latach 2006–2008 nasz zespół opracował nową własną technikę leczenia otworów w plamce (tzw. technika odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej). Metoda ta istotnie poprawiła wyniki operacyjne otworu w plamce. Nasze publikacje na ten temat zostały zamieszczone w prestiżowych czasopismach światowych (zobacz publikacje).

Metodę tę obecnie stosują okuliści w Japonii, Indiach i Europie, co potwierdzają liczne publikacje i referaty wygłaszane na zjazdach okulistycznych (zobacz publikacje).

Nasz film obrazujący tę metodę dostał główne nagrody na Zjazdach Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego, Amerykańskiego Towarzystwa Siatkówkowego (zobacz nagrody) oraz Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

Do dziś wykonaliśmy ponad trzy tysiące operacji leczenia otworów w plamce!

Technika Odwróconego Płatka

Witrektomia w leczeniu otworu w plamce polega na całkowitym usunięciu ciała szklistego lub tylko jego centralnej części. Do 2006 roku stosowaliśmy technikę całkowitego usunięcia błony granicznej wewnętrznej po jej uprzednim wybarwieniu. Profesor Nawrocki jest twórcą nowej techniki operacyjnej o nazwie „Technika Odwróconego Płatka” stosowanej w celu zamknięcia otworu w plamce. W technice tej wykorzystuje się odwrócony płatek błony granicznej wewnętrznej w celu zamknięcia otworu. Na zakończenie operacji oko wypełnia się powietrzem. Profesor Nawrocki zaleca, by po operacji pacjent miał przez cały czas głowę zwróconą ku dołowi przynajmniej przez trzy dni. Od zachowania tej pozycji zależy sukces operacji. O precyzyjnym doborze elementów operacji oraz o postępowaniu w okresie pooperacyjnym decyduje lekarz w oparciu o swoje doświadczenie. Standardowe leczenie operacyjne pozwala na zamknięcie otworu u ponad 90% chorych.

Technika odwróconego płatka pozwala uzyskać zamknięcie otworu prawie u 100% operowanych, choć w niektórych przypadkach konieczny jest powtórny zabieg. Jednak czasem poprawa ostrości wzroku następuje dopiero po kilku miesiącach.

Small can be beautiful. Upgrading the inverted ILM flap technique.

The inverted ILM flap technique for large macular holes.

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS

Zabiegi

Zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o.

Łódź, ul. Rojna 90