Zapalenie nerwu wzrokowego

Zapalenie nerwu wzrokowego

Zapalenie wewnątrzgałkowe nerwu wzrokowego

Pacjent zgłasza się do okulisty z powodu obniżenia ostrości wzroku, któremu, w zależności od przyczyny (np. stan zapalny), mogą towarzyszyć inne objawy ogólne. Na dnie oczu pojawiają się objawy typowe dla obrzęku nerwu wzrokowego. U pacjenta należy wykonać badania neurologiczne, w tym rezonans magnetyczny czaszki oraz badania, mające na celu odszukanie źródła stanu zapalnego. Pacjenta należy skierować na badania dodatkowe oraz konsultacje: laryngologiczną, stomatologiczną, ginekologiczną. Diagnostykę i leczenie najkorzystniej jest prowadzić w warunkach szpitalnych.

Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego

Występuje najczęściej w przebiegu stwardnienia rozsianego, ale przyczyną może być również czynnik zapalny. Cechy charakterystyczne: mroczek centralny w polu widzenia, ból przy poruszaniu gałką oczną (w przypadku zapalenia), brak zmian na dnie oka. W każdym przypadku stwierdzenia pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego pacjent powinien zostać zbadany przez neurologa.

Uszkodzenie nerwu wzrokowego z powodu niedoboru w organizmie witaminy B12 i B1 oraz w niedoborach białka

Często występuje u palaczy, alkoholików i narkomanów. Cechuje się obustronnym obniżeniem ostrości widzenia z obecnością ubytków w polu widzenia. Leczenie polega na usunięciu czynnika toksycznego.

Zatrucie metanolem

Uszkodzenie nerwu wzrokowego ma w tym wypadku najczęściej ostry przebieg. Charakteryzuje się nagłym obniżeniem ostrości widzenia, pojawia się widzenie w kolorze żółtym, a w polu widzenia – duży mroczek centralny. Leczenie – tylko w warunkach szpitalnych, czasami z koniecznością dializy.

Pamiętaj! Nigdy nie pij alkoholu z nieznanego źródła !

Uszkodzenie nerwu wzrokowego polekowe

Występuje najczęściej po lekach przeciwprątkowych stosowanych w leczeniu gruźlicy, niektórych lekach przeciwpadaczkowych, antybiotykach. Lekarz zawsze powinien uprzedzić pacjenta o możliwości takich powikłań. Chorzy przyjmujący leki toksyczne dla nerwu wzrokowego powinni być badani okulistycznie co 3 – 6 miesięcy. Leczenie powinien nadzorować lekarz okulista.

Pamiętaj!

Natychmiast zgłoś się do swojego lekarza jeżeli w czasie kuracji lekami wystąpią objawy ze strony narządu wzroku, takie jak:

  • nagłe znaczne pogorszenie widzenia
  • mroczek centralny w polu widzenia
  • zaburzenia w widzeniu barw
  • obniżona wrażliwość na ostre światło
  • pojawią się inne zjawiska wzrokowe, których do tej pory nie było