Badania ostrości wzroku

Badania ostrości wzroku

OKULISTYCZNE

BADANIE

Ostrość wzroku to zdolność rozróżnienia dwóch punktów leżących blisko siebie. W badaniu ostrości wzroku do dali i bliży używamy tablic Snellena. Znaki (optotypy) w postaci liter, cyfr, haków, pierścieni, obrazków mają określoną grubość. Każdy z tych znaków oddziela przerwa o takiej samej grubości.

TABLICA SNELLENA

RZUTNIK CP-400

TABLICA Z OKULARAMI

Po lewej stronie tablicy podana jest odległość, z której zdrowe oko widzi dany znak pod kątem 5 minut i jego szczegóły pod kątem 1 minuty. Wartość ostrości wzroku przedstawia stosunek odległości badanego od tablicy do odległości, z jakiej zdrowe oko widzi badany znak.

 • Visus oculi dextri = Vod = ostrość wzroku oka prawego
 • Visus oculi sinistri = Vos = ostrość wzroku oka lewego
 • Visus oculi utriusque = Vou = ostrość wzroku obu oczu

Badanie ostrości wzroku przeprowadzamy w naszym gabinecie podczas każdej wizyty.

Ostrość wzroku każdego oka ocenia się oddzielnie. W przypadku oczopląsu oceniamy ostrość wzroku również obuocznie. Bardzo ważne jest dokładne zakrycie oka niebadanego (szczególnie dotyczy to dzieci, które mogą podglądać spod zasłonki). Podczas badania pacjent siedzi naprzeciwko tablicy Snellena i odczytuje widziane znaki, zaczynając od największych. W przypadku, gdy pacjent nie widzi największych znaków (5/50), należy zbliżać tablicę do niego kolejno na odległość 4, 3… metrów. Jeżeli wciąż nie odczytuje znaków z tablicy, polecamy mu policzyć ilość palców pokazywanych przez badającego (Vod = liczy palce przed okiem). Jeżeli ich nie widzi, sprawdzamy u niego obecność poczucia światła. Badanie przeprowadza się w ciemnym pomieszczeniu, oświetlając oko na wprost, potem od góry, z dołu, od nosa, skroni, prosząc, by pacjent określił kierunek padającego światła.

 • Vod = poczucie światła z prawidłowym rzutowaniem
 • Vod = poczucie światła z brakiem rzutowania od nosa
 • Vod = brak poczucia światła = 0 (ślepota oka)

Pamiętaj!  W każdym przypadku nieprawidłowej ostrości wzroku należy zgłosić się do okulisty w celu ustalenia przyczyny (wada wzroku, choroby oczu, inne przyczyny chorobowe mogące wpływać na ostrość wzroku).

Pamiętaj!  Zawsze należy zgłosić lekarzowi, jeżeli:

 • obraz jest zamazany,
 • widzisz litery podwójnie,
 • „wypada” część liter z wyrazu,
 • widziane litery są krzywe,
 • istnieją inne nieprawidłowości w wyglądzie odczytywanych liter.