Witrektomia

Witrektomia

WITREKTOMIA

LECZENIE OPERACYJNE

Prof. Nawrocki jako jeden z pierwszych wprowadził technikę witrektomii do polskiej okulistyki. Klinika „Jasne Błonia” (www.jasneblonia.pl) jest pierwszym prywatnym ośrodkiem, w którym wykonuje się witrektomię od początku istnienia, czyli od roku 1991. Jesteśmy pionierami stosowania barwników, które  podczas witrektomii z powodu odwarstwienia siatkówki uwidaczniają ciało szkliste. Poprawia to wizualizację błony granicznej wewnętrznej i ułatwia jej usunięcie (Klin MBL, Rhett Buckler Award). W roku 2003 w uznaniu za nowatorskie podejście do leczenia odwarstwienia siatkówki za pomocą witrektomii otrzymaliśmy nagrodę Rhett Buckler na dorocznym Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Siatkówkowego (American Society of Retina Specialists) w Nowym Jorku Video. Zobacz nagrody.

Odwarstwienie siatkówki jest jednym z najpoważniejszych schorzeń oka i mimo zastosowania najnowocześniejszych technik operacyjnych ok. 5% osób, których to schorzenie dotknęło, może utracić wzrok w chorym oku. Leczenie odwarstwienia siatkówki może być prowadzone z zastosowaniem metod zewnątrzgałkowych (plomby, opasania gałki ocznej), podania do oka gazu lub witrektomii. Rodzaj zastosowanego leczenia operacyjnego zależy od wielu czynników i pozostaje w gestii lekarza leczącego.

Metody zewnątrzgałkowe, stosowane od lat 50. ub. wieku, przez kilka dziesięcioleci były podstawowym zabiegiem w leczeniu odwarstwienia siatkówki. Możliwe jest skuteczne i trwałe wyleczenie ok. 80% chorych. Istota operacji polega na wgłobieniu ściany gałki ocznej do środka w obszarze otworów wykrytych w siatkówce. Otwory w siatkówce albo przymraża się, albo koaguluje laserem i w ten sposób uzyskuje się zrośnięcie siatkówki z podłożem i zamknięcie otworów, co prowadzi do przyłożenia siatkówki.

OFFISS for microsurgical scleral buckling

The use of different illumination / observation systems for peripheral vitrectomy

Duże badania prowadzone (oraz opublikowane) w ostatnich latach pokazują, że każda z omówionych metod odgrywa w leczeniu istotną rolę. Często wzajemnie się uzupełniają i dlatego operujący lekarz powinien mieć doświadczenie w ich stosowaniu. Dzięki temu wybierze najodpowiedniejszą dla danego pacjenta i jego przypadku strategię leczenia.

CZAS OD UJAWNIENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH DO ROZPOCZĘCIA LECZENIA ODGRYWA NIEZWYKLE WAŻNĄ ROLĘ. PODOBNIE JAK JAKOŚĆ PIERWSZEJ OPERACJI.

Witrektomia w leczeniu odwarstwienia siatkówki polega na możliwie kompletnym usunięciu ciała szklistego. Aby to wykonać, potrzebne jest zastosowanie barwników, które uwidocznią ciało szkliste. Wielu lekarzy usuwa błonę graniczną wewnętrzną siatkówki, co z jednej strony potwierdza usunięcie ciała szklistego, ale również stanowi profilaktykę rozwoju proliferacji na powierzchni siatkówki. Te proliferacje mogłyby być przyczyną niepowodzeń w późniejszym okresie po operacji. Podczas zabiegu ważne jest znalezienie wszystkich otworów siatkówce, by zamknąć je od środka poprzez przytwierdzenie siatkówki do podłoża. Zabieg kończy podanie do oka gazu lub oleju silikonowego.

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS

Zabiegi

Zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o.

Łódź, ul. Rojna 90