Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki przewodniczącym EVRS

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki PRZEWODNICZĄCYM EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKLISTKOWO-SIATKÓWKOWEGO.

 

EVRS sprawozdanie

Sprawozdanie z XII Kongresu European VitreoRetinal Society

W dniach 15 – 18 września w Dreźnie odbył się XII Kongres European VitreoRetinal Society ( EVRS ). Tematem obrad był „Obrzęk plamki”, jeden z najgorętszych tematów współczesnej retinologii.

Jak zwykle, podczas Zjazdu EVRS nie brakowało polskich akcentów. Grupa okulistów z naszego kraju była jedną z najliczniejszych. W większości sesji naukowych występowali polscy okuliści. Również zaszczyt prowadzenia sesji powierzono czterem polskim okulistom: Zofii Michalewskiej, Agnieszce Nowosielskiej, Iwonie Partyce oraz Jerzemu Nawrockiemu.

Największym sukcesem dla polskiej okulistyki był fakt, że w czasie zebrania wyborczego, Profesora Jerzego Nawrockiego wybrano na przewodniczącego Towarzystwa EVRS. Zastępcą został Giampaolo Gini (Włochy), sekretarzem Ron Adelman (USA), skarbnikiem Barbara Parolini, dodatkowymi członkami zarządu Silvia Bopp i Ihab Saad Othman. Należy podkreślić, że jest to dla polskiej okulistyki wydarzenie historyczne, ponieważ Polak po raz pierwszy w historii został Przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Siatkówkowego.

Kongres rozpoczęło spotkanie byłych uczestników European Vitreoretinal Training School (EVRTS) pierwszej na świecie „szkoły chirurgii witreoretinalnej” organizowanej od roku2001 w Bremie przez K.Lucke i S.Bopp. Jak zwykle spotkanie to pozwoliło na uaktualnienie wiedzy retinologicznej i dyskusję. Następnie odbyły się Kursy szkoleniowe obejmujące traumatologię okulistyczną, schorzenia plamki, wysoką krótkowzroczność i urazy oka.

Dyskusję obrzęków plamki rozpoczęto od przedstawienia podstaw neurobiologicznych i patogenezy obrzęków plamki . Następnie przedstawiono obserwacje kliniczne i postawy teoretyczne leczenia anty- VEGF i praktyczne aspekty techniki operacyjnej w leczeniu obrzęków plamki.

W kolejnych sesjach omawiano problemy leczenia samoistnych błon nasiatkówkowych, obrzęków plamki w przebiegu zakrzepów żył siatkówki i retinopatii cukrzycowej oraz innych schorzeń w przebiegu których dochodzi do powstania obrzęków plamki.

Tradycją EVRS od roku 2007 stała się organizacja sesji naukowych w formie „talk show”. Taka forma prezentacji pozwala nie tylko na ożywienie wykładów, ale również pozwala na uniknięcie powtórzeń i sprawną ocenę większości zagadnień klinicznych.

Dodatkowo w trakcie kongresu przedstawiono wyniki „EVRS Macular oedema Study”. Badanie przedstawiało wyniki leczenia 2603 obrzęków plamki nadesłane przez 85 okulistów z 29 krajów. Badanie wykazało, że witrektomia z usunięciem błony granicznej wewnętrznej daje lepsze końcowe wyniki niż inne metody leczenia w przypadku obrzęków plamki związanych zarówno z retinopatią cukrzycową jak i zakrzepami żył siatkówki. Dodatkowo jest to leczenie nie wymagające powtórzeń.

Wspaniałym uzupełnieniem Kongresu był program artystyczny rozpoczęty w sobotę 15 września wieczorem powitalnym, podczas którego uczestnicy bawili się przy akompaniamencie rockowej kapeli, grającej głównie utwory zespołu Queen. W niedzielę po bardzo ciekawych i nowatorskich sesjach naukowych chwile odpoczynku zapewnił koncert organowy w Drezdeńskim Frauenkirche. Punktem kulminacyjnym była kolacja koleżeńska w poniedziałek 17 września. W jej trakcie w symboliczny sposób przerwano mur Berliński pomiędzy retinologią zachowawcza a operacyjną. Symbolicznego akcentu dokonali: nowo wybrany przewodniczący EVRS, Jerzy Nawrocki, poprzedni prezydent Towarzystwa, Klaus Lucke oraz organizator kongresu, Didier Ducournau.

Zofia Michalewska