Kongres ASRS (2015)

11–14 lipca, 2015 r. dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, dr hab. n. med. Zofia Michalewska wzięli udział w kongresie ASRS, American Society of Retina Specialists, w Wiedniu.