Dyplom uznania dla dr Magdaleny Trębińskiej

DYPLOM DLA DR MAGDALENY TRĘBIŃSKIEJ ZA NAJLEPSZY W SESJI PRZYPADEK KLINICZNY

Za najlepszy w sesji, uznano przypadek kliniczny prezentowany przez dr n. med. Magdalenę Trębińską. Gratulujemy! Sesje przypadków klinicznych w okulistyce odbywały się w Poznaniu, podczas konferencji okulistycznej 5 – 6 kwietnia, 2019 r.