Retina Subspecialty Day 2023

Z dumą informujemy, że podczas tegorocznego Retina Subspecialty Day, zaproszona przez Amerykańską Akademię Okulistyki prof. Zofia Anna Nawrocka, była jedyną prelegentką z Polski. Przedmiotem wygłoszonego wykładu była technika odwróconego płatka, o której Pani Profesor opowiadała także w ubiegłym tygodniu w Omanie podczas sesji zorganizowanej również przez Amerykańską Akademię Okulistyki.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu wykładu wygłoszonego przez Panią Profesor, której gratulujemy udziału w dwóch tak prestiżowych wydarzeniach!