Author Archives: arek-MIT

American Society of Retina Specialists (American Society of Retina Specialists) jest największą organizacją specjalistów w zakresie diagnostyki i...
Podczas tegorocznego kongresu okulistycznego SINBOS w Sorocabie (Brazylia), Prof. Zofia Anna Nawrocka została uhonorowana przyjęciem do „hali sła...