badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Zapalenie wewnątrzgałkowe nerwu wzrokowego
Pacjent zgłasza się do okulisty z powodu obniżenia ostrości wzroku, któremu, w zależności od przyczyny (np. stan zapalny), mogą towarzyszyć inne objawy ogólne. Na dnie oczu pojawiają się objawy typowe dla obrzęku nerwu wzrokowego. U pacjenta należy wykonać badania neurologiczne, w tym rezonans magnetyczny czaszki oraz badania, mające na celu odszukanie źródła stanu zapalnego. Pacjenta należy skierować na badania dodatkowe oraz konsultacje: laryngologiczną, stomatologiczną, ginekologiczną. Diagnostykę i leczenie najkorzystniej jest prowadzić warunkach szpitalnych.

Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego
Występuje najczęściej w przebiegu stwardnienia rozsianego, ale przyczyną może być również czynnik zapalny. Cechy charakterystyczne: mroczek centralny w polu widzenia, ból przy poruszaniu gałką oczną (w przypadku zapalenia), brak zmian na dnie oka. W każdym przypadku stwierdzenia pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego pacjent powinien zostać zbadany przez neurologa.

zapalenie-nerwu-wzrokowego-po-leczeniu

Zapalenie-nerwu-wzrokowego-SOCT
Uszkodzenie nerwu wzrokowego z powodu niedoboru w organizmie witaminy B12 i B1 oraz w niedoborach białka. Często występuje u palaczy, alkoholików i narkomanów. Cechuje się obustronnym obniżeniem ostrości widzenia z obecnością ubytków w polu widzenia. Leczenie polega na usunięciu czynnika toksycznego.

Zatrucie metanolem
Uszkodzenie nerwu wzrokowego ma w tym wypadku najczęściej ostry przebieg. Charakteryzuje się nagłym obniżeniem ostrości widzenia, pojawia się widzenie w kolorze żółtym, a w polu widzenia – duży mroczek centralny. Leczenie – tylko w warunkach szpitalnych, czasami z koniecznością dializy. Pamiętaj ! Nigdy nie pij alkoholu z nieznanego źródła !

Uszkodzenie nerwu wzrokowego polekowe
Występuje najczęściej po lekach przeciwprątkowych stosowanych w leczeniu gruźlicy, niektórych lekach przeciwpadaczkowych, antybiotykach. Lekarz zawsze powinien uprzedzić pacjenta o możliwości takich powikłań. Chorzy przyjmujący leki toksyczne dla nerwu wzrokowego powinni być badani okulistycznie co 3 – 6 miesięcy. Leczenie powinien nadzorować lekarz okulista.

Pamiętaj ! Jeżeli w czasie kuracji lekami wystąpią objawy ze strony narządu wzroku, takie jak: nagłe znaczne pogorszenie widzenia, mroczek centralny w polu widzenia, zaburzenia w widzeniu barw, obniżona wrażliwość na ostre światło lub pojawią się inne zjawiska wzrokowe, których do tej pory nie było, natychmiast zgłoś się do swojego lekarza.