Zalety noszenia okularów w czasie epidemii

W czasie epidemii warto zwrócić szczególną uwagę na okulary — zarówno korekcyjne, jak i przeciwsłoneczne.

1.    Zalety noszenia okularów w czasie epidemii:
—  chronią przed odruchowym dotykaniem okolic oczu i twarzy
—  aerozol (rozpylany przez osobę bez maseczki), w którym może znajdować się koronawirus, ma zdolność unoszenia się i osadzania na powierzchniach oddalonych od jego źródła nawet o kilka metrów — okulary stanowią barierę ochronną dla oczu przed aerozolem
2.    Okulary korekcyjne:
—  należy często myć wodą z detergentem (przez co najmniej 30 sekund)
—  trzeba myć zawsze po przyjściu z dworu (z zakupów, ze spaceru z psem itp.)
3.    Okulary przeciwsłoneczne:
—  jeśli to tylko możliwe — należy zakładać okulary przeciwsłoneczne takie jak dla alergików (z bocznymi osłonami)
—  należy myć wodą z detergentem zawsze po przyjściu z dworu (z zakupów, ze spaceru z psem itp.) przez co najmniej 30 sekund

(Foto: Tymoteusz Lekler)