Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki

SIATKÓWKA

LECZENIE OPERACYJNE

Nasze doświadczenie kliniczne w leczeniu odwarstwienia siatkówki sięga 1985 roku, gdy do praktyki wprowadziliśmy nowoczesne metody obserwacji stanu siatkówki i lokalizacji otworów za pomocą wziernika Fisona, co pozwoliło na znaczną poprawę skuteczności leczenia. (Klin Oczna) Od tego czasu wykonaliśmy ponad 4 tysiące operacji zewnątrzgałkowych oraz ponad 10 tysięcy witrektomii (w różnych wskazaniach).

Metody stosowane w leczeniu odwarstwienia siatkówki:

  • założenie plomby lub opasanie gałki ocznej
  • retinopeksja pneumatyczna
  • witrektomia (od 1991 roku)

Vitreoretinal surgery for retinal detachment after ocular trauma

Vitreoretinal surgery for giant retinal tear

ZOBACZ więcej o leczeniu operacyjnym

WIĘCEJ informacji znajdziesz na stronie EVRS

ZOBACZ więcej o odwarstwieniu siatkówki

Badania i zabiegi

Badania i zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o.

Łódź, ul. Rojna 90