Wznawiamy wykonywanie badań okulistycznych

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom — informujemy, że zaczynamy wykonywać badania diagnostyczne, zlecone przez innych lekarzy (skierowanie nie jest wymagane). Zapraszamy na następujące badania:

•   pole widzenia (bodziec biały) — wszystkie rodzaje ; polomierz Humphrey — 30 zł
•  pole z niebieskim bodźcem na żółtym tle (pole niebiesko-żółte, Blue on Yellow); polomierz Humphrey — 40 zł
•  pachymetria — 80 zł
•  pomiar kąta przesączania — 80 zł
•  HRT III — 80 zł
•  SOCT — 150 zł
•  ANGIO-SOCT — 200 zł
•  SOCT jaskrowe — 150 zł
•  kolorowe zdjęcie dna oka — 50 zł
•  USG — 100 zł
•  topografia rogówki — 100 zł
•  O.S.A. (diagnostyka suchego oka) — 60 zł

 

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo stosujemy procedury ochronne o najwyższym standardzie. W przypadku badań pola widzenia i pola niebiesko-żółtego wprowadziliśmy następujące, dodatkowe środki ochrony pacjentów:

— większe przerwy między kolejnymi badaniami
— dodatkowy system monitorowania oka (dodatkowa kamera), dzięki czemu pacjent może zostać podczas badania sam, co minimalizuje ryzyko zakażenia koronawirusem
— w pomieszczeniu pracuje wysokiej jakości urządzenie filtrujące powietrze
— pomieszczenie jest po każdym badaniu dodatkowo wietrzone
— urządzenie i wykorzystane soczewki są po każdym badaniu dokładnie dezynfekowane

Terminy wizyt prosimy ustalać telefonicznie: 42 636 82 82, 512 004 363.
Sekretariat gabinetu jest czynny codziennie w godz. 9.00-17.00.