Jerzy Nawrocki

prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab. n. med.

Jerzy Nawrocki

Specjalista chorób oczu
 • Znajomość języków obcych :

  angielski, niemiecki

Okulistyczne Oskary

Kongresy

Sympozja

ŻYCIORYS

Życiorys

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki urodził się 4 lipca 1956 r. w Łodzi. W czasie pracy klinicznej zajmował się leczeniem operacyjnym zaćmy i odwarstwienia siatkówki z zastosowaniem metod konwencjonalnych oraz witrektomii wraz z tamponadą wewnętrzną gazem lub olejem sylikonowym, a także problematyką leczenia retinopatii cukrzycowej z zastosowaniem laseroterapii oraz witrektomii, diagnostyką i leczeniem schorzeń plamki.

Ważnym elementem w jego działalności naukowej i klinicznej jest zastosowanie mikrochirurgii i witrektomii w leczeniu rozmaitych urazów dotyczących zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka oka. Ponadto zajmował się istotnym problemem badawczym i klinicznym, jakim jest zastosowanie wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach z retinopatią cukrzycową, nietypowych wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach po urazach oraz wszczepów z barwną protezą tęczówkową. Niektóre z przedstawionych zagadnień są w skali światowej pionierskimi opracowaniami (np.: zastosowanie witrektomii u chorych dializowanych z retinopatią cukrzycową, zastosowanie zimnej fakoemulsyfikacji samodzielnie i w połączeniu z witrektomią). W ostatnich latach szczególnie interesuje się diagnostyką OCT oraz leczeniem schorzeń pogranicza szklistkowo-siatkówkowego. Opracował technikę odwróconego płatka – nową metodę leczenia otworów w plamce, coraz częściej stosowaną w świecie.

Prowadzi wieloośrodkowe badania we współpracy z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi. Ich wyniki przedstawia na zjazdach naukowych w kraju i za granicą.

Jest często zapraszany do wygłaszania referatów (jako invited speaker) na liczne kongresy w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Indiach, Holandii, USA, Włoszech, Izraelu, Tunezji, Japonii, Rosji, Chinach, Maroku, Austrii, Egipcie, na Taiwanie i na Ukrainie.

Napisał ponad 100 publikacji naukowych, opublikowanych w najlepszych czasopismach okulistycznych.

Jest promotorem 11 prac doktorskich.

Od 2003 wraz ze współpracownikami organizuje międzynarodowe kongresy siatkówkowe i siatkówkowo-jaskrowe w Łodzi.

Doskonale zna niemiecki i angielski.

KARIERA

Kariera Zawodowa

 • W 1980 ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1985 r. obronił pracę doktorską: „Badanie zawartości i rozmieszczenie histaminy w narządzie wzroku”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Egzamin specjalizacyjny na II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki zdał z wynikiem celującym w 1986 roku.
 • W roku 1993 Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: „Olej sylikonowy w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej”.
 • W latach 1997–2001 był przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 19 maja 1999 roku nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.
 • W latach 2001–2012 był członkiem Zarządu European Vitreoretinal Society.
 • Od 2012 do 2016 przewodniczył Europejskiemu Towarzystwu Szklistkowo-Siatkówkowemu (EVRS).
 • W roku 2013, 2016 i 2019 został zaproszony do udziału w Vail Vitrectomy, najbardziej prestiżowym kongresie omawiającym problematykę schorzeń siatkówki.
 • W latach 2006–2014 był wykładowcą pierwszej na świecie Szkoły Chirurgii Szklistkowej (EVRTS) w Bremie.

STAŻE

Staże

 • W latach 1984–1989 odbył wielokrotne staże naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium, którą kierował prof. dr O. E. Lund.W roku 1987 pojechał na trzymiesięczny staż naukowy w Duke University Eye Center (kierowanym przez prof. dr. R. Machemera) w Durham w USA.
 • W okresie od lutego 1990 do lipca 1991 roku odbył staż naukowy w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium (jako stypendysta Fundacji im. Alexandra Humboldta), opracował tam naukowy problem stosowania i usuwania oleju sylikonowego w leczeniu powikłanych odwarstwień siatkówki.

PRACA

Praca

 • Od 1980 roku do 2001 pracował w Klinice Okulistycznej w Łodzi jako asystent, a później jako adiunkt.
 • Od 5 listopada 2001 roku do grudnia 2014 pracował jako ordynator Oddziału Okulistycznego III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera.
 • Od roku 2001 jest ordynatorem Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia”, która w 2002 i 2005 roku została uznana za najlepszą prywatną Klinikę Okulistyczną w rankingu tygodnika „Wprost”.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda

6-7 grudnia, 2019 r.

Nagroda, Lahore, PAKISTAN. 38th Lahore Ophthalmo

Nagroda

26–30 sierpnia, 2019 r.

Okulistyczny Oscar. The coveted Rhett Buckler Award za film pt. „Flap Closure Techniques for Refractory Macular Holes” podczas 37. dorocznego spotkania specjalistów American Society of Retina Specialists, ASRS 37th Annual Meeting i 21th Annual ASRS Film Festival, Chicago

Nagroda

26–30 sierpnia, 2019 r.

Okulistyczny Oscar. The coveted Rhett Buckler Award za film pt. „Managing Optic Pit: Know Your Stuff!” podczas 37. dorocznego spotkania specjalistów American Society of Retina Specialists, ASRS 37th Annual Meeting i 21th Annual ASRS Film Festival, Chicago

Wyróżnienie

od 2017

jest umieszczony w Retina Hall of Fame

Nagroda

2003 - 2017

jedenastokrotnie „Rhett Buckler” (tzw. Oscar) American Society of Retina Specialists

Nagroda

2004 - 2017

siedmiokrotnie podczas European VitreoRetinal Society Meeting

Nagroda

2009

nagrody Zjazdu APAO–AAO za filmy: Optic pit maculopathy… i Spectral OCT history of macular hole

Nagroda

2007

na festiwalu filmowym na Kongresie Niemieckich Chirurgów Okulistów (DOC) w Norymberdze

Nagroda

2006

Senior Honor Award przyznana przez American Society of Retina Specialists

Nagroda

2006

na festiwalu filmowym na Kongresie Niemieckich Chirurgów Okulistów (DOC) w Norymberdze

Nagroda

2006 - 2012

czterokrotnie Best of Show Award nagroda przyznana przez American Academy of Ophthalmology

Nagroda

2005

odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda

2005

na festiwalu filmowym na Kongresie Niemieckich Chirurgów Okulistów (DOC) w Norymberdze

Nagroda

2004 - 2017

siedmiokrotnie podczas European VitreoRetinal Society Meeting

Nagroda

2003

„Honor Award” przyznana przez American Society of Retina Specialists

Nagroda

2003 - 2017

jedenastokrotnie „Rhett Buckler” (tzw. Oscar) American Society of Retina Specialists