Karolina Dulczewska-Cichecka

dr n. med.

dr n. med.

Karolina Dulczewska-Cichecka

Specjalista chorób oczu
  • Znajomość języków obcych :
    angielski

ŻYCIORYS

Życiorys

Dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka, absolwentka Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2014 obroniła pracę pt. ”Technika odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej – nowe wskazania i modyfikacje.” i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2017 roku – specjalista chorób oczu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz European Vitreoretinal Society (EVRS).

Od 2012 związana zawodowo z gabinetem Okulistyka NAWROCCY.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. W pracy opiera się na aktualnych wytycznych postępowania, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

W kręgu jej szczególnych zainteresowań leży diagnostyka okulistyczna. Wykonuje badania HRT, SOCT plamki, SOCT tarczy n II, pachymetrię, pomiar kąta przesączania, USG gałki ocznej oraz mikroskopię konfokalną rogówki. Opiekuję się pacjentami z problemami zespołu suchego oka, wykonuje zarówno diagnostykę jak i leczenie zespołu suchego oka przy użyciu nowoczesnych technik takich jak terapia światłem pulsacyjnym E-EYE.

Prezentacje Zjazdowe

Zespół Suchego oka – diagnostyka i leczenie

Łódzkie Towarzystwo Okulistyczne 2019

Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z.

HRT rogówki

Towarzystwo Okulistyczne 2018

K. Dulczewska-Cichecka, Z. Michalewska

Topografia rogówki

Towarzystwo Okulistyczne 2017

Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z.

Obrzęk tarczy n II

Przypadki okulistyczne Poznań 2017

Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z.

Ocena wyników leczenia pacjentów przewlekle prowadzonych preparatem bevacizumab po przestawieniu na preparat aflibercept

Cornea 2017

Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z.

Treatment of Optic Pit Maculopathy with Vitrectomy, laser and Arcuate ILM Peeling

ASRS 31st Annual Meeting - Toronto 2013

Nawrocki J, Michalewska Z, Michalewski J ,Dulczewska-Cichecka K.

Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole Associated With Pathological Myopia

AAO Annual Meeting –Nowy Orlean 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Reoperacje otworów w plamce operowanych techniką odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej

III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej – Katowice 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Technika odwróconego płatka ILM w leczeniu otworów w plamce w krótkowzroczności

III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej – Katowice 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Temporal Inverted Internal Limiting Membrane Flap for Macular Hole

13th EVRS Meeting – Rodos 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Reoperations of Macular Holes Treated with Inverted ILM Flap Technique

13th EVRS Meeting – Rodos 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole Associated with Pathological Myopia

13th EVRS Meeting – Rodos 2013

Nawrocki J, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Lamina Suprachoroidea & Suprachoroidal Space Delineating the Outer Margin of the Choroid in Swept-Source OCT

13th EVRS Meeting – Rodos 2013

Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.

Correlation of Normal Choroidal Thickness and Volume Measurements with Axial Length and Age Using Swept Source Optical Coherence Tomography and Optical Low Coherence Reflectometry

13th EVRS Meeting – Rodos 2013

Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.

Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole associated with Pathological Myopia

6th Mediterretina Club International Meeting - Venice-Cortina, 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Treatment of Optic Pit: My Way

6th Mediterretina Club International Meeting - Venice-Cortina, 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

New Developments in the Inverted ILM Flap Technique for Macular Holes

9th International Symposium of Ophthalmology - Guangzhou, Chiny 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

New Developments in the Inverted ILM Flap Technique for Macular Holes

30th Annual Current Concepts in Ophthalmology ,Vail-United States 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Swept Source OCT- nowa metoda diagnostyczna

Meeting Siatkówkowy, Katowice 2013

Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.

Nowe doświadczenia w technice odwróconego płatka ILM w leczeniu otworów w plamce

Meeting Siatkówkowy, Katowice 2013

Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.

Czerniak naczyniówki-diagnostyka,różnicowanie i najnowsze sposoby leczenia

XLVI Polska i IV Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2008.

Marta Krajewska, Karolina Dulczewska

Problemy okulistyczne dzieci przedwcześnie urodzonych

XLIV Polska i II Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2006.