Szkolenie w Gabinecie N&M

23 czerwca 2018 roku w Gabinecie N&M odbyło się szkolenie dotyczące nowoczesnych technik diagnostyki i leczenia zespołu suchego oka. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały zarówno nowe urządzenia, jak i innowacyjne leki stosowane w terapii zespołu suchego oka. Na zdjęciu od lewej: dr n. med. Zofia Nawrocka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. n. med. Zofia Michalewska, dr n. med. Magdalena Trębińska, Michał Deka – Dyrektor Regionalny firmy MDT, dr n. med. Edyta Pel-Przybyszewska, dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka.

Serdeczne podziękowania dla Firmy Novartis za pomoc w zorganizowaniu szkolenia.