Prof. Jerzy Nawrocki. Specjalista chorób oczu. Życiorys, Nagrody, Oscary Okulistyczne, Publikacje. Gabinet Okulistyczny N&M, Łódź, ul. Rojna 63.

badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Jerzy-Nawrocki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki


Ż Y C I O R Y S

ZOBACZ OSCARY OKULISTYCZNE
UDZIAŁ W KONGRESACH
SYMPOZJA

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki urodził się 4 lipca 1956 r. w Łodzi.

W czasie pracy klinicznej zajmował się leczeniem operacyjnym zaćmy i odwarstwienia siatkówki z zastosowaniem metod konwencjonalnych oraz witrektomii wraz z tamponadą wewnętrzną gazem lub olejem sylikonowym, a także problematyką leczenia retinopatii cukrzycowej z zastosowaniem laseroterapii oraz witrektomii, diagnostyką i leczeniem schorzeń plamki.

Ważnym elementem w jego działalności naukowej i klinicznej jest zastosowanie mikrochirurgii i witrektomii w leczeniu rozmaitych urazów dotyczących zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka oka. Ponadto zajmował się istotnym problemem badawczym i klinicznym, jakim jest zastosowanie wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach z retinopatią cukrzycową, nietypowych wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach po urazach oraz wszczepów z barwną protezą tęczówkową. Niektóre z przedstawionych zagadnień są w skali światowej pionierskimi opracowaniami (np.: zastosowanie witrektomii u chorych dializowanych z retinopatią cukrzycową, zastosowanie zimnej fakoemulsyfikacji samodzielnie i w połączeniu z witrektomią). W ostatnich latach szczególnie interesuje się diagnostyką OCT oraz leczeniem schorzeń pogranicza szklistkowo-siatkówkowego. Opracował technikę odwróconego płatka – nową metodę leczenia otworów w plamce, coraz częściej stosowaną w świecie.

Prowadzi wieloośrodkowe badania we współpracy z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi. Ich wyniki przedstawia na zjazdach naukowych w kraju i za granicą.

Jest często zapraszany do wygłaszania referatów (jako invited speaker) na liczne kongresy w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Indiach, Holandii, USA, Włoszech, Izraelu, Tunezji, Japonii, Rosji, Chinach, Maroku, Austrii, Egipcie, na Taiwanie i na Ukrainie.

Napisał ponad 100 publikacji naukowych, opublikowanych w najlepszych czasopismach okulistycznych.

Jest promotorem 11 prac doktorskich.

Od 2003 wraz ze współpracownikami organizuje międzynarodowe kongresy siatkówkowe i siatkówkowo-jaskrowe w Łodzi.

Doskonale zna niemiecki i angielski.


KARIERA NAUKOWA

W 1980 ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1985 r. obronił pracę doktorską: „Badanie zawartości i rozmieszczenie histaminy w narządzie wzroku”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Egzamin specjalizacyjny na II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki zdał z wynikiem celującym w 1986 roku.

W roku 1993 Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: „Olej sylikonowy w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej”.

W latach 1997–2001 był przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 19 maja 1999 roku nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 2001–2012 był członkiem Zarządu European Vitreoretinal Society.

Od 2012 do 2016 przewodniczył Europejskiemu Towarzystwu Szklistkowo-Siatkówkowemu (EVRS).

W roku 2013, 2016 i 2019 został zaproszony do udziału w Vail Vitrectomy, najbardziej prestiżowym kongresie omawiającym problematykę schorzeń siatkówki.

W latach 2006–2014 był wykładowcą pierwszej na świecie Szkoły Chirurgii Szklistkowej (EVRTS) w Bremie.


STAŻE

W latach 1984–1989 odbył wielokrotne staże naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium, którą kierował prof. dr O. E. Lund.

W roku 1987 pojechał na trzymiesięczny staż naukowy w Duke University Eye Center (kierowanym przez prof. dr. R. Machemera) w Durham w USA.

W okresie od lutego 1990 do lipca 1991 roku odbył staż naukowy w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium (jako stypendysta Fundacji im. Alexandra Humboldta), opracował tam naukowy problem stosowania i usuwania oleju sylikonowego w leczeniu powikłanych odwarstwień siatkówki.


PRACA

Od 1980 roku do 2001 pracował w Klinice Okulistycznej w Łodzi jako asystent, a później jako adiunkt.

Od 5 listopada 2001 roku do grudnia 2014 pracował jako ordynator Oddziału Okulistycznego III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera.

Od roku 2001 jest ordynatorem Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia”, która w 2002 i 2005 roku została uznana za najlepszą prywatną Klinikę Okulistyczną w rankingu tygodnika „Wprost”.


NAGRODY

2003 r. – „Honor Award” przyznana przez American Society of Retina Specialists

2003–2017 – jedenastokrotnie „Rhett Buckler” (tzw. Oscar) American Society of Retina Specialists.

2004–2017– siedmiokrotnie podczas European VitreoRetinal Society Meeting.

2005 r. – odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2005–2007 – trzykrotnie na festiwalu filmowym na Kongresie Niemieckich Chirurgów Okulistów (DOC) w Norymberdze.

2006 r. – Senior Honor Award przyznana przez American Society of Retina Specialists.

2006–2012 – czterokrotnie Best of Show Award nagroda przyznana przez American Academy of Ophthalmology.

2009 r. – nagrody Zjazdu APAO–AAO za filmy: Optic pit maculopathy… i Spectral OCT history of macular hole.

Od 2017 r. jest umieszczony w Retina Hall of Fame.