badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nosi nazwę tonometrii, a przyrządy do pomiaru to tonometry.

Tonometrię dzielimy na:

aparat-Schiötza1. Impresyjną — metoda ta obecnie ma charakter historyczny. Przede wszystkim obarczona jest dużym błędem pomiaru. Przy obecnym stanie wiedzy nie powinno się jej stosować.


Tonometr-GOLDMANNA2. Aplanacyjną — metoda ta oparta jest na prawie Imberta i Ficka, które mówi, że ciśnienie wewnątrz kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. Prawo to można wykorzystać w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ gałka oczna jest kulą. Badanie wykonuje się za pomocą tonometru Goldmanna. Warunkiem przeprowadzenia badania jest znieczulenie oka za pomocą kropli znieczulających oraz podanie do worka spojówkowego barwnika fluoryzującego. Pacjent musi otworzyć szeroko oczy i wówczas do znieczulonej rogówki przykłada się końcówkę tonometru. Lekarz w lampie szczelinowej ocenia pojawiające się dwa żółte półokręgi (łzy zostają zabarwione podaną fluoresceiną). Następnie specjalnym pokrętłem zwiększa nacisk końcówki tonometru na rogówkę do momentu uzyskania dwóch półkręgów w kształcie litery S. W tym momencie dokonuje odczytu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie może być obarczone dużym błędem u osób ze zniekształconą rogówką, istniejącym obrzękiem rogówki.


3. Wykonywaną przy pomocy tonometrów bezdotykowych typu „air puff”. Ich zaletą jest to, że nie wymagają dotykania oka, a co za tym idzie — nie wymagają jego znieczulania. Badanie jest całkowicie bezbolesne i polega na komputerowej analizie wielkości odkształcenia fragmentu rogówki po uderzeniu jej strumieniem powietrza. Badany odczuwa to jak dmuchnięcie powietrza w oko. W naszym gabinecie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonujemy za pomocą aparatu TRK-1P firmy Topcon, tonometrem firmy Reichert.

TOPCON-aparat
Tonometr-Reichert


Pachymetria - pomiar grubości rogówki.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry.
W naszym gabinecie każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

JASKRA-badanie-pachymetria

Jak powinien być przygotowany pacjent

Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, należy jednak uprzedzić pacjenta, że poczuje podmuch w oko i usłyszy dźwięk. Należy też zwrócić uwagę, by przed badaniem badany rozpiął pod szyją koszulę, poluzował krawat oraz nie wstrzymywał oddechu.

Jak wygląda i na czym polega badanie

Podczas badania pacjent wygodnie siedzi z opartą brodą i czołem o " wsporniki " urządzenia. W aparacie pojawia się jasny punkt, na który badany powinien patrzeć przez cały czas trwania badania. Następnie osoba badająca prosi pacjenta, aby nie ruszał się i nie mrugał przez kilka sekund, w trakcie których wykonywane są trzy pomiary w każdym oku. Podczas każdego z pomiarów pacjent czuje podmuch powietrza w oko. Badanie jest bezbolesne.

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:

nie odsuwać brody i czoła od urządzenia,
nie ruszać głową,
patrzeć na wskazany punkt,
mieć rozpięta pod szyją koszulę i poluzowany krawat,
swobodnie oddychać przez nos i nie wstrzymywać oddechu,
nie zaciskać powiek,
nie otwierać oczu nienaturalnie szeroko.