LECZENIE OPERACYJNE ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI

Nasze doświadczenie kliniczne w leczeniu odwarstwienia siatkówki sięga 1985 roku, gdy do praktyki wprowadziliśmy nowoczesne metody obserwacji stanu siatkówki i lokalizacji otworów za pomocą wziernika Fisona, co pozwoliło na znaczną poprawę skuteczności leczenia. (Klin Oczna) Od tego czasu wykonaliśmy ponad 4 tysiące operacji zewnątrzgałkowych oraz ponad 10 tysięcy witrektomii (w różnych wskazaniach).

Metody stosowane w leczeniu odwarstwienia siatkówki:
  założenie plomby lub opasanie gałki ocznej    retinopeksja pneumatyczna    witrektomia (od 1991 roku).

Zobacz więcej o odwarstwieniu siatkówki.

Otwor-w-siatkowce

Gabinet Okulistyczny N&M operacje okulistyczne

Gabinet Okulistyczny N&M operacje okulistyczne

Gabinet Okulistyczny N&M operacje okulistyczne

Gabinet Okulistyczny N&M operacje okulistyczne

 
Vitreoretinal surgery for retinal detachment
after ocular trauma.


Vitreoretinal surgery for giant retinal tear.

Badania i zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o. www.jasneblonia.pl
Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04