Przygotowanie do wizyty,Jak przygotować się do wizyty,Przygotowanie do operacji,Jak przygotować się do operacji,dokumenty,Wymagane dokumenty do zabiegu operacyjnego,Zalecenia dla pacjentów po przebytej operacji,ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO OPERACJI ZAĆMY,po operacji zaćmy,Ochrona oczu podczas pracy przy komputerze,osoby słabowidzące,Jak poprawić komfort życia osób słabowidzących, prawidłowe stosowanie kropli do oczu, Jak stosować krople do oczu,Co zrobić, by uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji,Materiały do pobrania,przygotowanie do wizyty,obrzęki powiek,obrzek powiek,jak radzić sobie z obrzękiem powiek,obrzęk powiek

Ochrona oczu podczas pracy przy komputerze.

Jeśli twoje oczy są: czerwone, suche, podrażnione, szybko się męczą, widzisz niewyraźnie – może to świadczyć o tym, że zbyt długo korzystasz z komputera.

Jeśli zaobserwujesz u siebie jeden z wymienionych wyżej objawów:
zgłoś się do okulisty
rób krótkie przerwy podczas pracy przy komputerze
pamiętaj o mruganiu
nadzoruj czas spędzany przez dziecko przed monitorem komputera – na przykład zamiast 45 minut bez przerwy, zaproponuj dziecku godzinę z przerwami co 15 minut
zwróć uwagę, by dziecko tylko w sposób twórczy spędzało czas przy komputerze (na przykład: gry edukacyjne, które zwykle wymagają odrywania wzroku od monitora w przeciwieństwie do – na przykład – gier zręcznościowych)

Pamiętaj ! Ponieważ korzystając z komputera mrugamy mniej więcej 5 razy rzadziej niż wykonując inne codzienne czynności, nasze oczy narażone są na duże obciążenie. Rzadziej mrugamy, wydzielamy mniej łez, nasze łzy szybciej wysychają i w konsekwencji cierpimy z powodu suchości oczu. Podczas przerw w pracy należy zatem mrugać wielokrotnie. Ważne jest również, aby osoby pracujące przed komputerem w okularach, zaopatrzyły się w szkła z odpowiednią powłoką antyrefleksyjną.

W naturalnych warunkach oko zmienia obiekty, skupiając wzrok raz na przedmiotach bliskich, raz na odległych, a praca przy komputerze powoduje, że wzrok skupiony jest przez długi czas w stałej odległości i rzadko ma możliwość jej zmiany. Powoduje to zaburzenia akomodacji. Właśnie z tego powodu bardzo ważne jest robienie krótkich, ale dość częstych przerw podczas pracy przy komputerze – nie rzadziej niż co dwie godziny. Wystarczy odejść od komputera na 5 minut, wyjrzeć przez okno i popatrzeć na bliskie i dalekie obiekty.

Warto też zapoznać się z zasadami higieny otoczenia i przepisami związanymi z pracą przy komputerze zawartymi w polskich normach oraz zarządzeniach SANEPID-u:

odległość od monitora osoby pracującej przy komputerze musi wynosić około 70 cm
odległość tyłu monitora od następnej osoby nie może być mniejsza niż 130 cm
minimalna powierzchnia przypadająca na jedno stanowisko komputerowe to 6 m²
natężenie światła w pomieszczeniu, gdzie znajdują się komputery nie może być mniejsze niż 500 lx, a w przypadku, gdy przy komputerach pracują osoby starsze – nawet powyżej 750 lx; oznacza to (zgodnie z zasadą 1:3), że natężenie światła mierzone na powierzchni monitora, nie może być mniejsze niż 180 lx, a dla osób starszych 250 lx; światło to musi być rozproszone, nie może być punktowe
monitor nie powinien stać na tle okna; niezależnie od tego zaleca się stosowanie żaluzji okiennych
zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu
obraz na ekranie powinien być ostry, kontrastowy i stabilny. Na ekranie nie powinny być widoczne żadne odbicia i odblaski (ograniczają je m.in.: osłonięte okna, odpowiednio ustawione monitory, oprawy rozpraszające światło)