Karolina Dulczewska-Cichecka otrzymała tytuł dr n. med.

Dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje. 30 października 2014 roku, pracująca w naszym gabinecie lek. Karolina Dulczewska-Cichecka otrzymała tytuł dr n. med. Obrona rozprawy doktorskiej pt. “Technika odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej” pisanej pod kierunkiem dr hab. n. med Zofii Michalewskiej, odbyła się w Auli Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Informacje również na FB.