IV Konferencji OCT w Okulistyce (2018)

DR ZOFIA NAWROCKA i PROF. JERZY NAWROCKI wzięli udział w konferencji.

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce

Bydgoszcz

7–8 września, 2018 r.